Zakręcili bezpieczeństwem w Inowłodzu

676

W dniach 23-24 października odbyły się ćwiczenia pn „Bezpieczna Gmina Inowłódz”. W akcję prewencyjno-profilaktyczną aktywnie włączyli się Policjanci KP Czerniewice oraz Policjanci KPP Tomaszów Maz.

23 października przeprowadzono trening ewakuacyjny z pomieszczeń Urzędu Gminy w Inowłodzu, gaszenie pożaru oraz przypomniano zasady udzielania pierwszej pomocy. Policjanci Tomaszowskiej komendy przeprowadzili wykład i prezentację dla mieszkańców gminy nt. oszustw metodą na tzw wnuczka. Prelekcja skierowana była do najbardziej narażonej na to zjawisko grupy- seniorów.

24 października był poświęcony treningowi ewakuacyjnemu uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Inowłodzu, Policjanci aktywnie uczestniczyli w bardzo realistycznych działaniach i współpracowali z zaangażowanymi w ćwiczenia ewakuacyjne służbami tj. m.in. Strażą Pożarną. Kolejnym elementem było przeprowadzenie prelekcji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, połączone z rozdaniem najmłodszym uczestnikom odblasków. Starsze dzieci wysłuchały bardzo pouczającej prelekcji przygotowanej przez Zespół ds Nieletnich i Patologii KPP w/m na temat zagrożeń płynących z zażywania środków odurzających, z naciskiem na konsekwencje przyjmowania nowych środków jakimi są dopalacze, młodzieży przypomniano także temat odpowiedzialności karnej nieletnich . Wójt Gminy Inowłódz Pana Bogdan Kącki, podziękował wszystkim zaangażowanym służbom i pozytywnie „zakręcił bezpieczeństwem” w Gminie Inowłódz.

Źródło: KPP