Szkolenie przeciwlotników

741
W październiku 2017 r. na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce pododdziały przeciwlotnicze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej wzięły udział w zgrupowaniu poligonowym pododdziałów artyleryjsko – rakietowych RSZ.
 
Przeciwlotnicy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej doskonalili swoje umiejętności w zakresie dowodzenia oraz kierowania ogniem podczas zwalczania celów powietrznych na tle przygotowawczych i zaliczeniowych strzelań bojowych.
 
W ramach zgrupowania poligonowego zrealizowano kilkadziesiąt artyleryjskich, artleryjsko – rakietowych i rakietowych strzelań bojowych, zarówno w warunkach dobrej jak i ograniczonej widoczności. Wykonane strzelania pokazały wysoki poziom przygotowania pododdziałów przeciwlotniczych brygady do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem. Potwierdzeniem skuteczności prowadzonego ognia było bezpośrednie trafienie sterowanego manewrującego celu powietrznego, czego dokonała bateria przeciwlotnicza 7. batalionu kawalerii powietrznej.
 
Dodatkowym sprawdzianem poziomu wyszkolenia były zorganizowane na szczeblu zgrupowania poligonowego zawody użyteczno – bojowe. Wzięły w nich udział wybrane drużyny i obsługi, które poddano sprawdzianowi z wiedzy teoretycznej, wyszkolenia indywidualnego i zespołowego.
 
W wyniku zaciętej rywalizacji wyłonione zostały najlepiej wyszkolone obsługi w poszczególnych grupach uzbrojenia. Na czołowych miejscach znalazły się również pododdziały przeciwlotnicze 25BKPow.
W grupie drużyn wozów dowodzenia REGA- 1, obsługa dowodzona przez st. kpr. Kamila Borkowskiego zajęła trzecie miejsce, natomiast w grupie obsług zestawów artyleryjskich i artyleryjsko – rakietowych na drugim miejscu uplasowała się obsługa bplot 25.bdow dowodzona przez plut. Rafała Dobrowolskiego.
 
W klasyfikacji drużyn przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych GROM pierwsze miejsce zajęła drużyna przeciwlotnicza kdow 7.dlot dowodzona przez kpr. Dariusz Mysielskiego, a trzecie drużyna przeciwlotnicza bplot 7.bkpow, którą dowodzi plut. Łukasz Bańburski.
 
W klasyfikacji indywidualnej w grupie operatorów przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych GROM, na trzecim miejscu uplasował się żołnierz z bplot 7 bkpow szer. Łukasz Antoński. Ponadto trzecim miejscem może pochwalić się również st. kpr. Kamil Borkowski w kategorii dowódców obsług wozów dowodzenia REGA -1.
 
Wszystkim laureatom rywalizacji indywidualnej i zespołowej oraz ich przełożonym gratulujemy osiągniętych wyników szkoleniowych i życzymy dalszych sukcesów.
 
Tekst: por. Michał Kolad
 
Zdjęcia: Michał Wajnchold, Leszek Kujawski