W ogniu napalmu

529

Żołnierze 25 batalionu dowodzenia w dniu 7.11 br. w oparciu o obiekty szkoleniowe OSPWL Dęba szkolili się z ochrony wojsk przed środkami zapalającymi.

 Zajęcia zostały poprzedzone udzieleniem instruktażu oraz omówieniem warunków bezpieczeństwa przez kierownika zajęć.
 
W pierwszej części szkolenia żołnierze zostali zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadkach oparzeń, sposobami gaszenia środków zapalających, a także wykorzystania właściwości ochronnych obiektów fortyfikacyjnych i sprzętu bojowego.
 
Po przeprowadzeniu części teoretycznej, kawalerzyści zostali sprawdzeni z wykonywania norm szkolno – bojowych z przedmiotu obrona przed bronią masowego rażenia.
 
Główna cześć zajęć polegała na praktycznym działaniu. Gaszenie napalmu w polowych obiektach fortyfikacyjnych, na umundurowaniu oraz pokonanie przeszkód na torze napalmowym, to zdaniem szkolonych najciekawszy i zarazem najtrudniejszy element zajęć.
 
Odzwierciedlenie realnych warunków pola walki miało na celu kształtowanie odporności psychicznej żołnierzy na działanie ognia oraz wdrażania zasad ochrony przed środkami zapalającymi.
         
Tekst: por. Michał Kolad
 
Zdjęcia: plut. Jarosław Adamski