Narodowe Święto Niepodległości

392

W sobotę, 11 listopada 2017r. na placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim odbył się zgodnie z ceremoniałem wojskowym uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

 
W tegorocznych obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, zaproszeni goście, w tym przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego i okolic. W uroczystości brały udział również pododdziały uczniów klas wojskowych, stowarzyszenia Strzelec i klasy Policji.
 
Główne uroczystości poprzedziła Msza Święta w kościele pw. NMP przy ul. Słowackiego, po zakończeniu której delegacje złożyły kwiaty przy tablicy marszałka Józefa Piłsudskiego.
 
Następnie, uczestnicy wraz z kompaniami honorowymi z 25BKPow. oraz Państwowej Straży Pożarnej przemaszerowali na plac Kościuszki, gdzie meldunek o gotowości pododdziałów dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej pułkownikowi Adamowi Marczakowi złożył dowódca uroczystości major Marcin Markiewicz.
 
Po podniesieniu flagi państwowej na maszt, odczytano Decyzję Ministra Obrony Narodowej o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe oraz rozkazy okolicznościowe.
 
Dziś po 99 latach od Dnia Odzyskania Niepodległości, chylimy czoła przed wszystkimi bohaterami tamtych wydarzeń. Uroczystymi obchodami dziękujemy za ofiarę i trud wszystkich pokoleń naszych rodaków (…). Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości to pamięć o wydarzeniach z 11 listopada 1918 roku, to tryumfalny powrót Marszałka Józefa Piłsudskiego z twierdzy w Magdeburgu (…)” powiedział w swoim przemówieniu dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
 
Obchody Narodowego Święta Niepodelgłosci były również okazją do uhonorowania osób szczególnie zasłużonych w kultywowaniu tradycji i wartości patriotycznych medalami Pro Patria na podstawie decyzji szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 
Na zakończenie uroczystości na placu Kościuszki odczytano Niepodległościowy Apel Pamięci i oddano salwę honorową, a jej zwieńczeniem było złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki oraz defilada wszystkich pododdziałów.
 
Po zakończeniu obchodów Święta Niepodległości na Placu Kościuszki, wszyscy uczestnicy przeszli pod Pomnik Legionistów, gdzie złożono wiązanki kwiatów. W czasie uroczystości na placu Kościuszki wszyscy uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się ze sprzętem wojskowym i uzbrojeniem będącym na wyposażeniu jednostek 25BKPow. oraz sprzętem wystawionym przez Komendę Powiatową Policji oraz Komendę Państwowej Straży Pożarnej.
 
Żołnierze brygady wzięli także udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Koluszkach i Opocznie.
 
***
 
Święto Niepodległości to państwowe święto, które zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 roku dla upamiętnienia, po 123 latach zaborów (1795–1918) odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku spod zaborów Rosji, Prus i Austrii. Święto odzyskania niepodległości nie było obchodzone od 1939, zostało przywrócone przez Sejm PRL IX kadencji ustawą z 15 lutego 1989 (Dz.U. PRL 1989, nr 6, poz. 34).
Tekst: por. Michał Kolad
 
Zdjęcia: st. szer. Agnieszka Grzelak, por. Michał Kolad