Święto Niepodległości w ZSP Nr 3

882

Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem,
staje się jedynie zbiorem ludzi,

czasowo zajmujących dane terytorium.”

Józef Piłsudski

10 listopada 2017 r. odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II uroczysty apel upamiętniający 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości wzięli udział m.in.: pani Halina Niewiadomska – z-ca naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i Sportu, dyrektor szkoły mgr Katarzyna Banaszczak, wicedyrektor szkoły mgr inż. Dariusz Piotrowski, grono pedagogiczne, pracownicy obsługi i administracji oraz uczniowie naszej szkoły.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12:30. Po powitaniu, wprowadzeniu pocztu sztandarowego i pododdziału klasy pożarniczej wspólnie odśpiewano hymn państwowy.
Główną częścią akademii był program poetycko- muzyczny zatytułowany „Niepodległa, niepokorna” przygotowany przez uczniów klas: II Tc, III Ta i IV Tc pod kierunkiem: mgr Beaty Burzyńskiej, mgr Eligiusza Lasoty i mgr Doroty Wróblewskiej. Było to widowisko artystyczno- historyczne mówiące o odzyskaniu przez Polskę niepodległości     i powstaniu Państwa Polskiego w roku 1918. W inscenizacji wykorzystano wiersze m.in.: Cypriana Kamila Norwida, Kazimierza Przerwy- Tetmajera, Marii Konopnickiej i Leopolda Staffa. Podkład muzyczny do recytowanych wierszy stanowiła muzyka Fryderyka Chopina. Przypomniane treści historyczne zostały wzbogacone przez prezentację multimedialną przygotowaną przez Sebastiana Siarę i Kacpra Łaszkiewicza, w której wykorzystano m.in. fragmenty archiwalnego filmu o Marszałku Józefie Piłsudskim oraz fragment współczesnej rekonstrukcji z wkroczenia legionów Józefa Piłsudskiego do Warszawy. Występujący w spektaklu uczniowie zaprezentowali się w mundurach Wojska Polskiego. Oprawę muzyczną stanowiły wspólnie odśpiewane pieśni patriotyczne: „Rota”, „Legiony”, „Szara piechota”. Wyjatkowe były aranżacje piosenek:. „Ojczyzno ma”, „:Jest takie miejsce”, „Wojenko, wojenko” „Niepodległa, niepokorna”, w wykonaniu: Sandry Jakóbik, Laury Kostrubiec i Eligiusza Lasoty. Dekoracje przygotowały uczennice z klasy III Ta: Milena Buczewka, Beata Guzek, Ola Dębińska, Natalia Stańdo.

W dalszej części uroczystości głos zabrała pani Halina Niewiadomska, która w swojej wypowiedzi zaakcentowała rolę współcześnie pojmowanego patriotyzmu, podkreśliła walory artystyczne widowiska oraz podziękowała wykonawcom za wzruszającą lekcję historii.

Następnie pani dyrektor szkoły Katarzyna Banaszczak wręczyła uczniowi klasy II a ZSZ Marcinowi Szadkowskiemu nagrodę za zajęcie I miejsca w Szkolnym Konkursie Historycznym z wiedzy o odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Na koniec uroczystości głos zabrał wicedyrektor szkoły – pan Dariusz Piotrowski, który podziękował nauczycielom i uczniom za udział w kweście „Ratujmy zabytki tomaszowskich cmentarzy” oraz kweście na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Zaprosił również w imieniu władz miasta do wzięcia udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 Listopada.

Źródło: ZSP Nr 3