„Tydzień konstytucyjny” w ZSP Nr 1

461

10 listopada już po raz drugi mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć w naszej szkole pana Przemysława Piotrowskiego, tomaszowskiego adwokata i jednocześnie absolwenta naszej placówki. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego przeprowadził on zajęcia warsztatowe z uczniami naszej szkoły. Tym razem brało w nich udział wyjątkowo dużo klas: 4 Iw, 4 Ic, 4 TEt, 3 H, 1 E, 1Mtw i 1 Met.

Były to zajęcia w ramach czwartej edycji Tygodnia Konstytucyjnego, akcji edukacyjnej zainicjowanej przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, w czasie której prawnicy odwiedzają szkoły w całej Polsce. Fachowcy chcą w przystępny, ale i rzetelny sposób pokazać, że Konstytucja RP jest najistotniejszym aktem normatywnym w naszym państwie, i że ma ona wpływ na regulację naszego codziennego życia i ochrania prawa obywateli.

Tegoroczna edycja poświęcona była ważnej dla funkcjonowania demokracji w kraju zasadzie trójpodziału władzy. Na prostych życiowych przykładach p. Piotrowski starał się zaprezentować, co może się dziać, gdy tę fundamentalną zasadę zaczniemy zmieniać, jak ważna jest również rola w pełni niezależnych sądów w państwie.

Mamy nadzieję na kolejne zajęcia z naszym gościem, a za minione dziękujemy.