Spotkanie środowiskowe weteranów

625
W dniach 16-17 listopada przedstawiciele Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa zagościli w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej oraz spotkali się z weteranami i weteranami poszkodowanymi oraz rodzinami poległych żołnierzy.
 
W pierwszym dniu delegacje Centrum Weterana oraz dowództwa 25 Brygady Kawalerii Powietrznej odwiedziły i zapaliły znicze przy grobie śp. gen. broni Tadeusza Buka oraz śp. kpr. Tomasza Jury. Następnie odbyło się spotkanie z rodzinami poległych żołnierzy.
 
W kolejnym dniu zorganizowano spotkanie z weteranami, w którym wziął również udział pełnomocnik dowódcy generalnego ds. weteranów i poszkodowanych – pułkownik Janusz Zając.
 
Wizyta przedstawicieli Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa była również okazją do spotkania się i przeprowadzenia szkolenia z opiekunami indywidualnymi weteranów, które pozwoliło wymienić się doświadczeniami i uwagami w zakresie funkcjonowania systemu pomocy. Przedyskutowano także możliwości wprowadzenia kolejnych usprawnień ułatwiających pomoc rodzinom poszkodowanych.
Tekst: por. Michał Kolad
 
Zdjęcia: st. szer. Agnieszka Grzelak, por. Michał Kolad