Powiatowy konkurs darcia pierza

612

Za nami XVII Regionalny Konkurs Darcia Pierza w Rzeczycy. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 14 KGW powiatu tomaszowskiego oraz powiatów ościennych. Pierzawka rozpoczęła się występem kapeli Gmajów, a Marek Kaźmierczyk Wójt Gminy Rzeczyca powitał przybyłych gości, Dyrektor GOK w Rzeczycy Jacek Zakrzewski przybliżył tradycję i genezę ,,Rzeczyckiej Pierzawki”.

W konkursie udział wzięli także zaproszeni goście m.in. Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Dariusz Klimczak, Etnograf Tomaszowskiego Muzeum – Michał Pająk. Pierze darte przez uczestników konkursu posłużą do wykonania poduch, którymi w 2018r. wójt gminy obdarowuje pierwszego najwcześniej urodzonego mieszkańca gminy. Komisja w składzie Iwona Łuszcz – Krawczyk – Z-ca wójta gminy Rzeczyca, Beata Ozga Flejszer – Radna Sejmiku Wojewódzkiego, Bartłomiej Matysiak – Członek Zarządu Powiatu, Marian Pawlas – przewodniczący KGW gminy Rzeczyca, Grażyna Kamińska – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy.

Komisja miała za zadanie zważyć zdarte pierze, ocenić jakość pierza oraz stroju ekip drącej. Nowością w tym roku były publiczne obrady. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców w następujących kategoriach:

– Jakość zdartego pierza – KGW gminy Lubochnia
– Wizualna prezentacja zespołu – KGW gminy Budziszewice
– Waga zdartego pierza – KGW z gminy Żelechlinek

W wyniku podsumowania punktacji poszczególnych kategorii konkursu I miejsce zajęło KGW gminy Budziszewice pozostałe gminy zajęły II miejsce.

Fundatorem nagród był Starosta Tomaszowski Mirosław Kukliński. Po zakończonej oficjalnej części konkursowej i wyłonieniu zwycięzcy odbyła się zabawa taneczna dla mieszkańców gminy Rzeczyca.

Starostwo Powiatowe reprezentowali: Starosta Tomaszowski Mirosław Kukliński, Członek Zarządu Powiatu Bartłomiej Matysiak, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich Michał Jodłowski.

Źródło: Starostwo Powiatowe