Oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim rozpatrzył już ponad 83 % złożonych wniosków o emeryturę

740

Do Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim i podległych mu jednostek wpłynęło w okresie od 1 września do 17 listopada 7,8 tys. wniosków o emeryturę od obniżonego wieku emerytalnego. Od początku października do 17 listopada w tomaszowskim Oddziale przybyło 6,5 tys. emerytów, bo tyle wydano decyzji emerytalnych.

 Przypomnijmy, że od 1 października zmieniły się przepisy dotyczące wieku emerytalnego. Kobiety mogą przechodzić na emeryturę od 60 lat a mężczyźni od 65. W województwie łódzkim uprawnionych do emerytury od obniżonego wieku emerytalnego w ostatnim kwartale tego roku uprawnionych jest o. 38 tys. osób. ZUS oszacował, że ok. 33 tys. z nich wystąpi z wnioskiem o emeryturę.

Wnioski

Zmiany w przepisach weszły w życie 1 października br., wnioski o emeryturę od obniżonego wieku można było składać już od początku września. W okresie od 1 września do 17 listopada, do wszystkich jednostek ZUS
na terenie województwa wpłynęło 27 tys. wniosków, z czego w tomaszowskim Oddziale ZUS – 7,8 tys. wniosków.

W całym województwie wnioski złożyło już ok. 71 % uprawnionych do emerytury. W Oddziale ZUS w Tomaszowie Mazowieckim wnioski o emeryturę złożyło 83 % uprawnionych.

Jesteśmy zadowoleni z przebiegu akcji emerytalnej w naszym Oddziale i podległych mu jednostkach. Poradziliśmy sobie z przyjmowaniem wniosków i z ich szybkim rozpatrzeniem, choć wniosków było kilka razy więcej niż zwykle. Wymagało to wytężonej pracy i przygotowań, które rozpoczęliśmy od korespondencji z ubezpieczonymi, w której kierowaliśmy zaproszenia do ustalenia lub przeliczenia kapitału początkowego. Wysłaliśmy ok. 2000 listów, na które niemal połowa adresatów odpowiedziała złożeniem stosownych wniosków. Zadowoleni jesteśmy także z tego, że  potencjalni emeryci posłuchali naszych apeli i skorzystali z usług doradcy emerytalnego przed złożeniem wniosków o emeryturę. Doradcy w całym Oddziale obsłużyli ponad 14,3 tys. klientów. – mówi Jolanta Malińska, dyrektor Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim.

Decyzje

Pierwsze decyzje emerytalne ZUS mógł wydawać od 2 października. Od tego dnia do 17 listopada
w tomaszowskim Oddziale ZUS wydano 6,5 tys. decyzji emerytalnych, co stanowi że  83 % złożonych wniosków, zostało już rozpatrzonych. W całym województwie w sumie zostało już rozpatrzonych 88 % złożonych wniosków.

W tomaszowskim Oddziale ZUS rozpatrzono 83,4% wniosków o emeryturę od obniżonego wieku emerytalnego. Oznacza to, że decyzje emerytalne wydawane są sprawnie, szybko i w terminie. Warto zauważyć, że jest znaczna różnica w wysokości emerytur przyznawanych kobietom i mężczyznom. Średnia wysokość emerytury mężczyzn jest ok. 1000 zł. wyższa od średniej emerytury kobiet. Należy jednak pamiętać, że mężczyźni mają o 5 lat wyższy wiek emerytalny, co oznacza dłuższy okres zarobkowania. Ma to znaczący wpływ na wysokość emerytury. Warto więc zastanowić się kiedy zakończyć swą aktywność zawodową i pamiętać, że obniżony wiek emerytalny to prawo
a nie obowiązek i wcale od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego, nie musimy przechodzić na emeryturę.
– mówi Małgorzata Dobiecka, zastępca dyrektora ds. świadczeń w tomaszowskim Oddziale ZUS.

Wysokość emerytur

Przeciętna wysokość emerytur od obniżonego wieku emerytalnego w województwie łódzkim wynosi dla kobiet – 1657,63 zł a dla mężczyzn 2570,43 zł.

W tomaszowskim Oddziale ZUS przeciętna wysokość emerytury od obniżonego wieku emerytalnego dla kobiet wynosi 1 578,43 zł i dla mężczyzn 2541,85 zł.

W całym kraju średnia wysokość emerytur dla kobiet jest znacznie niższa niż wysokość emerytur dla mężczyzn i wynosi 1639,16 zł. (dla kobiet) i 2755,05 zł. dla mężczyzn.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

woj. łódzkiego