Wywiadówka profilaktyczna – program „Młodzież na rozdrożu”

577

W dniu 23 listopada w szkole odbyło się spotkanie profilaktyczne dla rodziców uczniów klas I – II z panią A. Markiewicz z Fundacji Arka Nadziei w Tomaszowie Maz. Prelekcja dotyczyła zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, alkoholu, NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia. Spotkanie z rodzicami jest jednym z działań Fundacji Arka Nadziei realizującej program „Młodzież na rozdrożu” współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.

Źródło: ZSP nr 6