Szkolenie proobronne

534

W dniu 23 listopada 2017 r. na terenie lotniska w Nowym Glinniku odbyły się kolejne zajęcia z całego cyklu szkoleń  skierowanych dla uczniów klas mundurowych.

Szkolenie rozpoczął dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej – płk Adam Marczak słowami: „(…)Jesteście potencjalnymi kandydatami na żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej (…)służba w tej brygadzie to przede wszystkim wielka odpowiedzialność, ale także zaszczyt i honor (…)„. Głos zabrał również starszy podoficer dowództwa brygady st. chor. sztab. Jacek Nikodemski, który krótko przedstawił kryteria naboru do zawodowej służby wojskowej.

Po rozpoczęciu przybliżono uczniom specyfikę działania głównych organizatorów szkolenia, tj. 7. dywizjonu lotniczego i Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej. Zaprezentowano również sprzęt i wyposażenie jednostek wojskowych 25.BKPow.

Dalsza cześć zajęć obejmowała zapoznanie z infrastrukturą lotniska oraz praktyczne ćwiczenia szkolonych, którzy zostali podzieleni na trzy grupy szkoleniowe.

Pierwszy blok tematyczny dotyczył szkolenia z zakresu pomocy przedmedycznej, realizowany w szpitalu polowym z użyciem fantoma do resuscytacji. Kolejny punkt nauczania zorganizowano na torze wysokościowym i ściance wspinaczkowej. Szkolenie poprzedziło przedstawienie warunków bezpieczeństwa, obowiązujących podczas zajęć. Po zapoznaniu uczniów z technikami linowymi, odbyła się praktyczna część zajęć, polegająca na wspięciu się po ściance i desantowaniu za pomocą grubej liny. Ostatni blok szkoleniowy został zorganizowany w wieży kontroli lotów i i hangarze remontowym śmigłowców. Kadeci mogli spotkać się z żołnierzami, którzy zarządzają ruchem na lotnisku i w powietrzu oraz dbają o sprawność techniczną statków powietrznych brygady.

Takie spotkania i zajęcia przybliżają młodzieży charakter służby oraz możliwości rozwoju w służbach mundurowych. Pozwalają również przygotować przyszłych kandydatów do służby wojskowej.

Tekst: por. Michał Kolad

Zdjęcia: por. Michał Kolad, mł. chor. Sławomir Sobolewski