Rozpuszczalniki i ich zastosowanie

1537

Rozpuszczalniki to środki chemiczne, za pomocą których możliwe jest rozpuszczenie innych związków chemicznych, a w szczególności farb. Odgrywają one bardzo ważną rolę nie tylko przy porządkach, ale również przy przygotowaniu powierzchni pod dalsze prace.

Zastosowanie rozpuszczalników

Rozpuszczalniki znajdują zastosowanie przede wszystkim przy czyszczeniu narzędzi malarskich, takich jak: pędzle, wałki lub korytka malarskie. Dzięki nim można zatem doprowadzić do stanu ponownej używalności wiele artykułów do malowania.

Pozwala to na oszczędność pieniędzy. Oprócz tego rozpuszczalniki sprawdzają się również jako środki do odtłuszczania i czyszczenia różnych powierzchni (jak np. ściana lub sufit) przed rozpoczęciem prac malarskich.

Jak wybrać rozpuszczalnik?

Jeśli chodzi o zakup rozpuszczalnika, w pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na jego rodzaj. Decyduje on o sposobie jego wykorzystania. Te, które oznaczone są jako uniwersalne, radzą sobie z praktycznie każdym rodzajem związku chemicznego (np. z farbami różnego typu), aczkolwiek trzeba się przygotować na konieczność ich kilkukrotnego użycia, zanim osiągnie się swój cel.

Przed wybraniem rozpuszczalnika warto dokładnie zapoznać się z opisem na opakowaniu lub instrukcją producenta. W ten sposób nie popełni się błędu w tym zakresie.

Wśród rozpuszczalników często spotyka się również denaturat. Sprawdza się on przy czyszczeniu oraz odtłuszczaniu, ale konieczne jest jego dłuższe użytkowanie by osiągnąć zamierzone efekty

Opakowania rozpuszczalników

Rozpuszczalniki to produkty dostępne w różnych opakowaniach. Najczęściej istnieje możliwość zakupu rozpuszczalnika w butelce i puszce. Używa się go bezpośrednio na wyrobach lub powierzchniach wymagających rozpuszczenia określonych związków chemicznych, ale można też nanieść go na materiał, co pozwala na jego dokładne wtarcie.

Należy pamiętać o tym, że taki powinien być używany jednorazowo i nie powinno się go prać szczególnie, z innymi szmatkami i z odzieżą.

Rozpuszczalniki a zasady bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z rozpuszczalnika warto zabezpieczyć swoje ciało za pomocą odpowiednich środków ochrony osobistej. Wśród nich znajdują się rękawice i maski ochronne.

W ten sposób uniknie się kontaktu substancji chemicznej ze skórą oraz wdychania jej oparów, szczególnie wtedy, gdy praca z rozpuszczalnikiem trwa dłużej niż kilka-kilkanaście minut.

Gdy pomimo zachowania środków ostrożności dojdzie do kontaktu ciała z rozpuszczalnikiem, należy podjąć odpowiednie działania. I tak jeśli przedostanie się on do układu oddechowego lub pokarmowego wywołując niepożądaną reakcję organizmu, trzeba zapewnić dostęp do świeżego powietrza, najlepiej wychodząc na balkon lub na zewnątrz budynku.

Kluczowa jest odpowiednia reakcja, która pozwoli na uniknięcie wystąpienia powikłań i konieczności wezwania karetki pogotowia. W przypadku kontaktu rozpuszczalnika ze skórą konieczne jest natomiast zdjęcie ubrania w miejscu, w którym do takiego kontaktu doszło.

Rozpuszczalniki to produkty, w które warto wyposażyć się przed każdą pracą o charakterze wykończeniowym. Ułatwiają one wykonywanie szeregu czynności, o których w pierwszej chwili się zapomina.