Trwa przebudowa ulicy Piaskowej

360

Do końca roku potrwają prace związane z przebudową ul. Piaskowej. W ramach inwestycji powstanie kanalizacja deszczowa i odwodnienie drogi wraz z wylotami do rzeki Czarnej, nowe ciągi piesze, nowa konstrukcja i nawierzchnia. Wymienione zostaną również części oświetlenia ulicznego.

Przebudowa będzie kosztować 3,2 mln zł. Na realizację inwestycji otrzymamy 50 proc. dotacji w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Zadanie zostanie również dofinansowane z budżetu powiatu tomaszowskiego.

Źródło: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego