Kiedy warto wynająć prawnika do spraw związanych z nieruchomościami?

1015

Myśląc o wynajmowaniu prawnika do spraw związanych z nieruchomościami, najczęściej myślimy, że jest on potrzebny jedynie wielkim korporacjom, które chcą tanim kosztem powiększyć swoje majątki skupując kolejne nieruchomości. Jednak nie jest to prawdą, również w swoich prywatnych sprawach warto korzystać z pomocy prawnika, który nie tylko podpowie, co zrobić w konkretnej sprawie, ale także może stać się naszym pełnomocnikiem i będzie reprezentował nas przed odpowiednimi organami. Kiedy szczególnie warto skorzystać z pomocy prawnika?

W jakich sprawach warto korzystać z pomocy prawnika?

Najczęściej z pomocy prawników – adwokatów i radców prawnych, korzystamy w sprawach sądowych. W sądach rozstrzygane są także sprawy dotyczące naszych nieruchomości – np. spory dotyczące rozgraniczenia czy dziedziczenia nieruchomości. Sprawy związane z nieruchomościami mogą być prowadzone również przez organy administracji państwowej np. wydziały nadzoru budowlanego urzędu gminy czy miasta. Do najczęściej występujących spraw związanych z nieruchomościami zaliczyć można przede wszystkim:

  • sprawy o dział spadku – są wynikiem dziedziczenia, poprzedzić je muszą sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. Jeżeli w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość może dojść do sporu na tle tego, komu ma ona przypaść i w jakiej części. Niekiedy spadkobiercy sprzedają nieruchomość i dzielą się kwotą uzyskaną ze sprzedaży, w innych przypadkach dochodzi do spłat na rzecz innych spadkobierców. Prawnik może pomóc w przygotowaniu ugody lub reprezentować jedną ze stron postępowania;
  • sprawy o podział majątku wspólnego – przeprowadzane są po orzeczonym rozwodzie. W czasie takiej sprawy małżonkowie dzielą się wspólnym majątkiem, jaki nabyli w czasie małżeństwa. Z reguły, gdy w skład majątku wchodziła nieruchomość przypada ona jednej ze stron postępowania, druga ją spłaca;
  • zasiedzenie nieruchomości – do zasiedzenia nieruchomości może dojść po 20 lub 30 latach samoistnego posiadania nieruchomości. Takie nabycie nieruchomości odbywa się na podstawie postanowienia wydawanego przez sąd. Prawnik w takiej sytuacji może pomóc przygotować wniosek oraz reprezentować nas w czasie rozprawy, pomoże też dobrać odpowiednie wnioski formalne, które usprawnią przeprowadzenie rozprawy;
  • wywłaszczenie nieruchomości – o wywłaszczeniach jest coraz głośniej, zarówno tych współczesnych, jak i tych z okresu po II wojnie światowej, które odbywały się często niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie dybka.com.pl/wywlaszczenie_nieruchomosci/. W takich sprawach prawnik jest często potrzebny, by móc uzyskać odszkodowanie za bezprawne wywłaszczenie.