Woda i ścieki nie zdrożeją

509

Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat nie będzie wzrostu cen za dostarczanie wody i odbiór ścieków komunalnych. Na wniosek Zakładu Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim, po weryfikacji przez prezydenta miasta, Rada Miejska przyjęła uchwałę o przedłużeniu obowiązywania dotychczasowych taryf na rok 2018.