Zmiany dla przedsiębiorców – e-składka – nowy wymiar rozliczeń

731

Od 1 stycznia 2018 r na przedsiębiorców czekają zmiany w sposobie opłacania składek. Zamiast kilku przelewów składek będą realizowali jeden, na swój własny indywidualny numer rachunku składkowego.

Takie rozwiązanie niewątpliwie pozwoli na zaoszczędzenie czasu, kosztów oraz pomoże uniknąć błędów przy wypełnianiu przelewu. Do końca roku każdy z płatników powinien otrzymać od ZUS-u pismo
z indywidualnym numerem rachunku składkowego. Na ten numer powinien dokonywać wpłat. Wraz z końcem roku zamykają się dotychczasowe numery rachunków na poszczególne Fundusze, nie będzie więc możliwości przelania składek na dotychczasowych zasadach. Informacje o numerach rachunku składkowego zostały wysłane do płatników pocztą listem poleconym.

Na terenie Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckimi  i podległych mu jednostkach  informacje
o nowym numerze składkowym wysłano do 45 187 płatników.  Z tego do Zakładu wróciło ponad 6071 pism.

Zwracamy się do naszych klientów z apelem o odbieranie naszych listów. Z końcem roku dotychczasowe numery rachunków, na które obecnie wysyłane są składki zostaną zamknięte. Jeśli płatnik nie będzie dysponował indywidualnym numerem rachunku składkowego, nie będzie mógł opłacić składek. Jeśli Płatnik nie otrzyma do końca roku informacji o numerze rachunku składkowego, nie powinien czekać  do terminu płatności, tylko wcześniej sam skontaktować się z ZUS-em. Może to zrobić na wiele sposobów. Może przyjść do najbliższej jednostki ZUS, może zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numer 22 560 16 00, może też skorzystać ze specjalnej wyszukiwarki numerów na stronie www.eskladka.pl. – mówi Jolanta Malińska – dyrektor Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim.

Wraz z nowym sposobem opłacania składek zmienia się sposób podziału składki. Teraz dokonywał jej będzie ZUS, w pierwszej kolejności zaspokajając najstarsze zaległości w opłatach. Jeżeli płatnik ma na swoim koncie zadłużenie i do końca roku nie opłaci składki lub nie zawrze z ZUS-em układu ratalnego, od nowego roku może utracić prawo do zasiłku chorobowego.

Płatnicy, którzy jeszcze przed końcem roku opłacą zaległe składki lub podpiszą z  ZUS-em umowę o układzie  ratalnym mogą uniknąć wyłączenia z ubezpieczenia chorobowego od stycznia. Rozłożenie zaległości na raty jest korzystne dla zadłużonego płatnika, bo tylko dzięki temu będzie mógł nabyć prawo do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, nawet jeśli wcześniej zostałby z niego wyłączony.  Od dnia zawarcia umowy przestajemy naliczać odsetki od zaległości, a wobec dłużnika objętego postępowaniem egzekucyjnym, stosujemy zawieszenie tego postępowania. Warto więc składać wnioski o rozłożenie zaległości na raty, nie tylko ze względu na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. – mówi Zbigniew Kowalczyk – zastępca dyrektora ds. dochodów tomaszowskiego Oddziału ZUS.

W województwie łódzkim wysłano ponad 204 tys. informacji do płatników, odnotowano
ok. 39 tys. zwrotów. Ponownie wysłano 22,5 tys. pism. Sytuacja jest na bieżąco analizowana.

Monika Kiełczyńska, Regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego