Szable dla pocztu sztandarowego.

570

Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim wzbogacił się o parę szabel, które zdecydowanie reprezentacyjnie wpływają na jego wygląd i podkreślają zarazem jego wojskowy charakter.

Pomysł pozyskania dla pocztu sztandarowego naszej szkoły szabel oficerskich, to szlachetna inicjatywa wiążąca się z funkcjonowanie w strukturach naszej szkoły klas wojskowych. Symbolika szabli stanowi dla każdego żołnierza nieocenioną wartość. Z jednej strony jest oznaką władzy, z drugiej zaś usankcjonowaniem Ceremoniału Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego o istotnym elemencie wojskowej asysty honorowej, jakim jest poczet sztandarowy, który w naszej szkole każdorazowo reprezentowany jest przez kadetów klas wojskowych.

Fundatorami szabel oficerskich dla pocztu sztandarowego była dyrekcja szkoły na czele z mgr Dariuszem Kwiatkowskim oraz Rada Rodziców reprezentowana przez jej przewodniczą Bogusławą Jurkevich. Od tej chwili szable stanowić będą nieodłączny element ceremonialnego atrybutu, podczas ważnych uroczystości szkolnych z udziałem szkolnej asysty honorowej, wystawianej przez kadetów klas wojskowych.

Źródło: ZSP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim