Choinka z podopiecznymi Powiatowych Domów Dziecka

617

W piątek 15 grudnia Fundacja Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. i Wydziałem Promocji Starostwa a także Powiatowym Centrum Animacji Społecznej wspólnie zorganizowali powiatową choinkę dla dzieci z domów dziecka z terenu powiatu tomaszowskiego.

Udział w choinkowej imprezie wzięły dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu powiatu wraz ze swoimi opiekunami. Wśród zaproszonych gości byli dyrektorzy 4 placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu wraz z wychowankami, prowadzący 2 rodzinne domy dziecka wraz z wychowankami, 3 zawodowe rodziny zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego wraz z wychowankami. We wspólnej zabawie bawiło się ok. 70 dzieci.

Podczas spotkania Mikołaj wręczył wszystkim milusińskim wymarzone prezenty, które sprawiły im dużo radości i zadowolenia.

W powiatowej choince udział wzięli przedstawiciele Zarządu Powiatu: Bartłomiej Matysiak, Leszek Ogórek i Barbara Robak – Członkowie Zarządu, Jolanta Ciach – Skarbnik Powiatu, a także Teresa Ogórek – Prezes Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego i Konrad Borowski – Wiceprezes.

Obecny był także dyrektor PCPR Andrzej Więckowski i Elżbieta Łojszczyk – dyrektor PCAS. Różne konkursy malowanie buziek wspólna zabawa i inne animacje wprawiły dzieci w nastrój świąteczny oraz sprawiły iż na buziach dzieciaków pojawił się uśmiech, który mamy nadzieję będzie im towarzyszył przez cały rok.

Źródło: Starostwo Powiatowe