Finał Rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady PZSŻ

423

15.12.2017r. w siedzibie Zarządu Rejonowego PCK w Tomaszowie Mazowieckim został przeprowadzony etap rejonowy XXVI edycji OgólnopolskiejOlimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.
Celem Olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez: rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną,
prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia, inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Naszą szkołę na tym etapie reprezentowała Klaudia Gwizdoń, uczennica klasy 2H.

Dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły.

Beata Goździk