Tomaszowski Oddział ZUS nagrodzony statuetką za sprawną obsługę klientów

931

Spośród 43 oddziałów ZUS funkcjonujących w kraju, statuetkami Dyrektora Departamentu Obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyróżniono 8 z nich.  W województwie łódzkim oprócz Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim wyróżnienie za wzorową, profesjonalną i sprawną obsługę klientów otrzymał jeszcze I Oddział ZUS w Łodzi.

To był bardzo pracowity rok. Ważne zmiany w przepisach emerytalnych, zwiększony napływ klientów i wniosków o emeryturę od obniżonego wieku. Spodziewaliśmy się, że pracy będzie bardzo dużo, dlatego przygotowywaliśmy się do niej już od początku roku, by rozłożyć sobie działania w czasie, aby obsługa klientów przebiegała sprawnie i profesjonalnie. Nasi pracownicy uczestniczyli w wielu szkoleniach. Prowadziliśmy bardzo szeroko zakrojoną korespondencję z klientami zapraszając ich do składania wniosków o obliczenie kapitału początkowego oraz korespondencję z płatnikami dotyczącą e-składki. Ta statuetka to dla nas duże wyróżnienie, na które solidnie zapracowaliśmy. – mówi Jolanta Malińska – dyrektor Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim.

Pomimo zwiększonej liczby klientów, średni czas oczekiwania na obsługę w Oddziale wynosił 10 minut i 17 sekund. Udało się więc uniknąć długich kolejek. Klienci byli bardzo zainteresowani  naszą nową usługą uruchomioną w lipcu tj. doradcą emerytalnym. Wielu klientów poznało prognozowaną wysokość swojej przyszłej emerytury jeszcze przed złożeniem wniosku o to świadczenie. Otrzymywaliśmy także sygnały zadowolenia z gmin, do których jeździliśmy z mobilnym punktem ZUS. Odwiedzaliśmy gminy, w których nie ma jednostek ZUS. Dzięki naszym wizytom, mieszkańcy tych gmin mogli złożyć wnioski o emeryturę od obniżonego wieku w miejscowości, w której mieszkają. – mówi Grażyna Wódzka – naczelnik Wydziału Obsługi Klientów w tomaszowskim ZUS.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

woj. łódzkiego