Nowy przelew do ZUS

570

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące sposobu płatności składek na ubezpieczenia. Obecnie płatnicy opłacają wszystkie składki jednym przelewem, kierując go na swój indywidualny numer rachunku składkowego.

Tylko w pierwszym dniu stycznia w województwie łódzkim ok. 2 tys. płatników zdecydowało się na dokonanie przelewów, które wpłynęły do ZUS na indywidualne numery  rachunków składkowych przed godz. 8:00, 2-iego stycznia.

Największy wpływ składek będzie miał miejsce przed 15 stycznia, czyli terminem opłacania składek przez pracodawców zatrudniających pracowników. Przypomnijmy, że mamy
3 terminy płatności składek, które opłacamy za poprzedni miesiąc. W styczniu opłacamy składki za grudzień i regulujemy je do:

  • do 5. dnia miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
  • do 10. dnia miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia miesiąca – pozostali płatnicy zatrudniający pracowników.

Centrum Obsługi Telefonicznej odbierało w ostatnich dniach wiele telefonów z pytaniami dotyczącymi sposobu wypełnienia przelewu.

Jak wypełnić przelew?

Płatności składek dokonujemy na standardowym przelewie. Najważniejsze abyśmy poprawnie wpisali swój indywidualny numer rachunku składkowego i sumę składek. (Aby zsumować składki należy dodać do siebie składki na poszczególne ubezpieczenia (możemy wspomóc się przy tym deklaracją rozliczeniową DRA sumując wypisane kwoty z pól VI.2.; VII.07; VIII.03; IX.03.).

W tytule możemy wpisać słowo „składki” w polu adresata ZUS, a w polu zleceniodawcy – imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę skróconą płatnika.

Jeżeli nie mamy numeru rachunku składkowego, możemy go sprawdzić na wyszukiwarce www.eskladka.pl. Po wpisaniu identyfikatorów, którymi posługujemy się w ZUS-ie np. NIP
i PESEL, wyświetli nam się numer rachunku składkowego płatnika.

W telefonach kierowanych do ZUS powtarzają się też pytania dotyczące tego jak wpłata pokryje należności. Otóż ZUS rozdzieli ją na poszczególne ubezpieczenia na podstawie ostatniej deklaracji rozliczeniowej. Wpłata w pierwszej kolejności pokryje najstarsze zadłużenie. Płatnicy, którzy zgłosili się dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego i posiadają na swoim koncie zaległość powinni się liczyć z wpływem nowych zasad rozliczania składek na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, może to oznaczać utratę prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego lub macierzyńskiego. Płatnik może jednak w takiej sytuacji złożyć wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie. Jeżeli natomiast nie może spłacić zadłużenia jednorazowo powinien skontaktować się z doradcą ds. ulg
i umorzeń, dostępnym na sali obsługi klientów bądź telefonicznie.

Więcej informacji na stronie www.zus.pl/eskladka.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

woj. łódzkiego