100% dofinansowania na usuwanie materiałów azbestowych

629

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie usuwania z terenu Tomaszowa Mazowieckiego wyrobów zawierających azbest. Program dotyczy osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora publicznego

Zadanie będzie realizowane w ramach zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Usługa sfinansowana zostanie z środków zaplanowanych w budżecie miasta na 2018 rok do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Wnioski można składać do 15 marca w Urzędzie Miasta w  Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska( Bud. A piętro 2 pok. 45 i 46). Do wniosku należy załączyć kopię dokumentacji zgłoszenia robót budowlanych albo decyzji pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, obejmujące prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – pokój 45 i 46  (tel. 44 724 23 11 wew. 242, wew. 252, wew. 262).

Wniosek do pobrania w pliku poniżej, lub w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Pliki do pobrania

Źródło: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego