Rewolucja w opłatach składek

810

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące sposobu płatności składek na ubezpieczenia. Obecnie płatnicy opłacają wszystkie składki jednym przelewem, kierując go na swój indywidualny numer rachunku składkowego.

W przelewie należy wpisać indywidualny numer rachunku składkowego oraz sumę wszystkich wpłacanych składek. Przelewy nie muszą już być dodatkowo opisywane identyfikatorami płatników oraz wskazaniem, za który miesiąc jest realizowana opłata.

W terminie do 11 stycznia w I Oddziale ZUS w Łodzi wpłat w nowej formule dokonało
ok. 39 tys. przedsiębiorców na kwotę 85 mln 885 tys. zł.
– mówi Romana Mierzejewska – dyrektor I Oddziału ZUS w Łodzi. Zaksięgowały się wszystkie wpłaty, nawet te w których numerach rachunku składkowego popełniony był czeski błąd, o ile nie dotyczył numeru rachunku banku lub numeru NIP płatnika, stanowiącego element numeru rachunku składkowego. W tej chwili oddział weryfikuje wszystkie konta płatników pod kątem prawidłowości zaksięgowania wpłat. W pierwszej kolejności sprawdzamy konta tych płatników, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu i mają zadłużenie. Jeżeli po analizie okaże się, że na skutek nowego sposobu rozliczania składek płatnik utracił prawo do ubezpieczenia chorobowego, kontaktujemy się z płatnikiem, informujemy go o tym
i powiadamiamy, że może wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie. W uzasadnionych przypadkach taka zgoda jest wyrażana, jeżeli płatnik ureguluje zaległość lub zawrze z ZUS-em układ ratalny. – dodaje dyrektor Romana Mierzejewska

Pracownicy ZUS w Centrum Obsługi Telefonicznej odebrali w ciągu 4 dni ok. 5,5 tys. połączeń z pytaniami dotyczącymi e-składki. W pierwszej połowie stycznia na Sali Obsługi Klientów przeznaczonej do obsługi płatników i ubezpieczonych w samej  siedzibie  oddziału przy ul. Zamenhofa, płatnicy bywali częściej niż zwykle. Dziennie przyjmowano ok. 450 klientów, podczas gdy w listopadzie czy grudniu dziennie odnotowywano ok. 300 klientów, frekwencja była więc większa o ok. 50 proc. Obsługa była płynna, nie tworzyły się kolejki a średni czas oczekiwania wynosił ok. 7 min. Pracownicy wydrukowali w sumie ok. 1500 informacji o NRS klientom
w I Oddziale,  a w całym województwie ok. 4,5 tys.

Najwięcej pytań dotyczyło samego numeru rachunku składkowego. Wiele pytań było także
o to co wpisać w przelewie, w jaki sposób rozdzielane są składki na poszczególne Fundusze i jak księgowana jest wpłata w przypadku zaległości na koncie w opłatach składek. To pytanie najczęściej zadawali płatnicy, którzy zgłosili się wcześniej do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
– mówi dr Agnieszka Kaczmareknaczelnik Wydziału Obsługi Klientów w łódzkim oddziale ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina wszystkim klientom, którzy mają zaległości składkowe, by zwrócili uwagę na fakt, iż po wprowadzeniu indywidualnych numerów rachunków składkowych, bieżące wpłaty w pierwszej kolejności księgowane są na najstarsze zaległości. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, może to oznaczać utratę prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego lub macierzyńskiego. Płatnik, który znajdzie się w takiej sytuacji może jednak złożyć wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie. Jeżeli ma kłopot z jednorazowym uregulowaniem zaległości, powinien skontaktować się z doradcą ds. ulg i umorzeń, który pomoże mu przy wnioskowaniu o rozłożenie zaległości na raty. – dodaje Ewa Kmieć – zastępca dyrektora ds. dochodów I Oddziału ZUS w Łodzi.

W związku ze zmiana sposobu płatności składek i możliwymi wątpliwościami klientów,
w jednostkach ZUS wprowadzeni zostaną doradcy płatników składek, których zadaniem będzie wsparcie płatników w ustalaniu sposobu rozliczania wpłat na ich konta. W I Oddziale ZUS w Łodzi szkoli się 24 doradców. W całym województwie będzie ich 65. W II Oddziale ZUS w Łodzi – 18
i w tomaszowskim oddziale ZUS – 23.

W całym województwie dokonano blisko 115 tys. wpłat na kwotę 300 mln 80 tys. zł. Najwięcej wpłat do 11 stycznia dokonano na terenie oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim – ok. 49 tys. na kwotę ok. 165 mln 380 tys. zł. W I Oddziale ZUS w Łodzi ok 39 tys. wpłat na sumę 85 mln  885 tys. oraz w II oddziale ZUS w Łodzi –ok 26,6 tys. wpłat na sumę 48 mln 815 tys. zł.

W całym kraju od 2 do 15 stycznia wpłynęło 1 mln 944 tys. wpłat na kwotę 14 mld 415 mln zł. Wpływ jest większy od ubiegłorocznego o ok. 1 mld 644 mln zł.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

woj. łódzkiego