Bezpieczna zabawa na lodzie

953

Zmieniają się warunki pogodowe w zachodniej części Polski. Temperatura będzie rosła powyżej zera. Synoptycy zapowiadają opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Jest to szczególnie niebezpieczna pogoda dla kierujących, ale i też dla tych, którzy postanowili spędzić weekend na zabawach na lodzie i śniegu. Niestety, wiele z tych zabaw kończy się wypadkami. Niektóre – śmiertelnymi. Co robić, aby uniknąć czyhającego na lodzie zagrożenia?

Należy przestrzec dzieci, aby nie wchodziły na zamarznięte rzeki, sadzawki, stawy i jeziora. Zabawom na lodzie służą lodowiska i sztucznie utworzone ślizgawki. Nie ma lodu bezpiecznego. Nigdy nie ma gwarancji, że płyta lodowa jest gruba na całej powierzchni, że nie jest spękana lub uszkodzona w inny sposób. Także pokrywa lodowa przysypana śniegiem jest bardzo zdradliwa, ponieważ pod warstwą śniegu nie widać przerębli.
Na lód powinny wchodzić co najmniej dwie osoby – mogą one przebywać w pewnej odległości od siebie, ale zawsze w zasięgu wzroku. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na lód, jeśli w pobliżu nikogo nie ma.

Poruszając się po lodzie nie wolno trzymać rąk w kieszeniach – w razie wpadnięcia do wody wydostanie się na powierzchnię będzie utrudnione lub niemożliwe. Jeśli osoba poruszająca się po lodzie usłyszy jego trzeszczenie, nie powinna się zatrzymywać, ale natychmiast zawrócić w kierunku brzegu.

Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody, mostów, pomostów i przy brzegach, ponieważ zwykle w tych miejscach lód jest cieńszy. Należy też unikać miejsc zacienionych, gdzie przez pokrywę lodową widać płynącą wodę.

Gdy lód załamie się pod nogami:

Starać się zachować spokój i próbować wzywać pomocy. Najlepiej położyć się płasko na wodzie, rozłożyć szeroko ręce i starać się wpełznąć na lód. Starać się poruszać w kierunku brzegu leżąc cały czas na lodzie.

Gdy chcemy przyjść z pomocą osobie, pod którą załamała się pokrywa lodowa:

Nie należy biec w kierunku takiej osoby, ponieważ pod nami również może załamać się lód. Nie wolno też podchodzić do przerębla w postawie wyprostowanej, ponieważ zwiększamy w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się pod ratującym. Najlepiej próbować podczołgać się do tonącego.

Jeśli w zasięgu ręki znajduje się długi przedmiot (np. szalik, wędka, grubą gałąź), należy próbować podczołgać się na odległość równą długości posiadanego przedmiotu i starać się podać poszkodowanemu jego koniec.

Jeśli osoba nie ma możliwości udzielić poszkodowanemu pomocy osobiście, natychmiast powinna poinformować o wypadku najbliższą jednostkę policji lub straży pożarnej.
Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy udzielić jej pierwszej pomocy przedmedycznej: okryć czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła. Należy pamiętać, że nie wolno poszkodowanego polewać ciepłą wodą, ponieważ może to spowodować szok termiczny.

W miarę możliwości podać poszkodowanemu słodkie i ciepłe (ale nie gorące) płyny do picia. Nie wolno podawać alkoholu, gdyż powoduje to dalsze wychłodzenie ciała. Osobę taką bezwzględnie powinien zbadać lekarz.