Uroczystość na KPP

884

Odprawa roczna kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim była nie tylko okazją do zaprezentowania bardzo dobrych wyników oraz efektów pracy tomaszowskich stróżów prawa w odniesieniu do analizy zagrożeń, ale również niezwykle miłym akcentem wyróżnienia policjantów poprzez przekazanie im kluczyków do 4 radiowozów, zakupionych i współfinansowanych z budżetu Miasta, Powiatu Tomaszowskiego, gmin: Tomaszów Maz., Czerniewice, Lubochnia, Rzeczyca, Żelechlinek, Budziszewice, Ujazd, Rokiciny oraz Fundacja Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego. Świadczy to o wzorowej współpracy z lokalnymi samorządami, którzy doskonale rozumieją nie tylko potrzeby Policji, ale też współuczestniczą w wielu przedsięwzięciach na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego.

Odprawa roczna, podczas której raz w roku policjanci prezentują wyniki swojej pracy, to uroczyste spotkanie, w którym oprócz funkcjonariuszy bierze udział liczna grupa przedstawicieli władz powiatowych, miejskich i gminnych oraz przedstawiciele służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, wojska, nadleśnictwa, straży pożarnej i straży miejskiej. Odprawa roczna w której uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – Włodzimierz Kalinowski rozpoczęła się oficjalnym przekazaniem radiowozów. Tabor tomaszowskiej Komendy Policji powiększył się o 4 radiowozy- z których jeden zostanie przekazany do Komisariatu Policji w Rokicinach, drugi do Komisariatu Policji w Czerniewicach, a dwa w tym jeden nieoznakowany, będą służyły policjantom z Tomaszowa. Komendant Tomaszowskiej Policji insp. Szymon Herman w symbolicznym podziękowaniu zaprosił obecnych na tort, w kształcie radiowozu. Po słodkiej przekąsce, multimedialną prezentację zawierającą efekty pracy tomaszowskich policjantów zreferował Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman. Po zakończonej prezentacji Komendant podziękował całej kadrze, policjantom, policjantkom i pracownikom Policji za olbrzymi wkład w służbę i pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego. Insp. Szymon Herman złożył też podziękowania na ręce wszystkich samorządów, służb oraz instytucji, których pomoc w pracy nad bezpieczeństwem była zauważalna. Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Włodzimierz Kalinowski który pogratulował tomaszowskim policjantom osiągnięcia tak dobrych wyników w służbie. Kolejnie głos zabrał starosta tomaszowski, wójtowie gmin, przedstawiciele służb mundurowych którzy na ręce Komendanta składali podziękowania za dobrą współpracę z tomaszowskimi policjantami, padło wiele ciepłych i miłych słów, hołdujących służbie tomaszowskich stróżów prawa. „Przekazuję słowa najwyższego uznania i szacunku”- tak mówili nasi goście i „za każdym wykresem stoją ludzie, znakomicie przygotowani, gotowi poświęcić swój czas, to wszystko składa się na to, że mamy jako miasto i powiat tomaszowski tak dobre wyniki”.

Źródło: KPP