XIV Powiatowe Spotkanie Noworoczne

389

Po raz czternasty 26 stycznia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Maz., odbyło się Powiatowe Spotkanie Noworoczne w którym udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych powiatu, miasta i gmin powiatu tomaszowskiego. Gospodarzami tegorocznego spotkania byli starosta tomaszowski Mirosław Kukliński oraz wójt gminy Inowłódz Bogdan Kącki.

Tradycją powiatowych spotkań noworocznych jest wyróżnienie statuetkami „Przyjaciel Powiatu” osób, które w wyjątkowy sposób przyczyniły się do kreowania pozytywnego wizerunku i promocji Powiatu Tomaszowskiego.
W ciągu 14 lat Przyjacielami Powiatu zostały utytułowane 72 osoby. Wśród wyróżnionych są m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, inwestorzy i przedsiębiorcy. Laureatami statuetek są także ludzie wielkiego serca, artyści i sportowcy.

Gospodarze tegorocznego spotkania Mirosław Kukliński i Bogdan Kącki  nominowali i wyróżnili 5 wyjątkowych osobowości.

Laureatami statuetki zostali Andrzej Ambroziak – Przedsiębiorca, społecznik. Pomysłodawca i współzałożyciel Klubu Sportowego AMBER. Autor projektów takich jak: „Pilica Zachwyca”, „Skarby znad Pilicy i jej dorzecza”, Spływ Niepodległości”.
Kierując się swoim mottem życiowym oraz zawodowym „Aktywnie nad Pilicą”, rozpowszechnia sport oraz rekreację nie tylko wśród mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego. Zaraża swoją pasją dzieci, młodzież, dorosłych oraz  osoby z niepełnosprawnościami.
W ciągu ostatnich 10 lat stojąc na czele klubu Sportowego Amber spopularyzował na ogromną skalę kajakarstwo, oraz w znacznym stopniu przyczynił się do powstania nowych zastępów morsów, które godnie reprezentują nas w całym kraju.

Dariusz Borysławski – Rembor General Sp. z o.o. – Od ponad 25 lat realizuje przedsięwzięcia zarówno polskich jak i międzynarodowych inwestorów na terenie całego kraju. Nie są mu obce najnowocześniejsze technologie i rozwiązania obecne  w budownictwie przemysłowym.
W trosce o prestiż i satysfakcję swoich klientów, na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo i profesjonalne podejście do realizowanych przez siebie inwestycji. Udało mu się zachować status firmy rodzinnej z poczuciem stabilności rynkowej i tak cenionym modelem komunikacji z klientami. Dzięki takim wartościom jak tradycja, latami gromadzone doświadczenie biznesowe, etyka i potrzeba wyzwań stale tworzy nową jakość. Aktywnie włącza się w życie miasta i powiatu wspierając szeroki wachlarz działań zarówno finansowo, jak i organizacyjnie. Właśnie dzięki takiej postawie mogliśmy zrealizować wiele inicjatyw charytatywnych, kulturalnych i promocyjnych.

Henryk Magiera właściciel Firmy Cel-Trans– która od ponad 17 lat  działa na terenie powiatu tomaszowskiego.Właściciel prowadzi transport krajowy i międzynarodowy.
Z pasji do wykonywanej pracy rozszerzał działalność transportową. Dziś firma posiada dwadzieścia ciągników i dwadzieścia trzy naczepy.
Chętnie współpracuje z  powiatowymi szkołami średnimi oraz filią Uniwersytetu Łódzkiego, oferując praktyki zawodowe przyszłych kierowców oraz pracowników logistycznych. Dziś firma nadal rozszerza swoją działalności poprzez zakup nowych środków transportu i rozwój swoich pracowników.
hętnie i aktywnie angażuje się w działalność społeczną i charytatywną.

Krystyna Wilk prawie całe życie zawodowe poświęciła ludziom słabszym i starszym. Zawód stał się Jej pasją i po zakończeniu zawodowej aktywności dalej prowadzi różnorodne działania na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie ważne jest ogromne zaangażowanie w poprawę jakości życia ludzi starszych. Empatyczna i wrażliwa wobec osób uzależnionych i chorych, wobec czego podejmuje starania o lepsze warunki dla nich.Współzałożycielka Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i od początku działalności do dziś prezeska tegoż stowarzyszenia.
Lokalna działaczka samorządowa, radna rady miejskiej, wiceprzewodnicząca rady miejskiej poprzedniej kadencji, przewodnicząca Tomaszowskiej Rady Seniorów, delegatka z województwa łódzkiego do Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów II kadencji.

Leszek Wysocki – przez lata kojarzony z Ceramiką Paradyż – wiodącą firmą branży ceramicznej rozpoznawalną na całym świecie, jej współzałożyciel i współwłaściciel od 1989 roku. Przez ostatnie 27 lat współtworzył jej rozwój.
Od 2017 roku został właścicielem Kopalni Inowłódz – obiektu niezwykle interesującego ze względu na unikatowe właściwości kopaliny tam wydobywanej – prawdopodobnie jedynej takiej w Europie.
Już z pierwszych miesięcy „nowego otwarcia” w działalności kopalni wnioskować można, że przedsiębiorstwo to, już wkrótce może się stać perłą lokalnego biznesu. Sposób w jaki ten człowiek wielkiego już przecież sukcesu, nadal podchodzi do pracy, może być wzorcem dla młodych, rozpoczynających swoją karierę.
Jest od wielu lat mecenasem wielu cennych społecznie inicjatyw.

Po ceremonii wręczenia Statuetek „Przyjaciel Powiatu” zaproszeni goście obejrzeli część artystyczną, którą otworzył występ chóru gminnego z gminy Inowłódz. Następnie przed publicznością wystąpiła młodzież z Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim. Część oficjalna XIV Powiatowego Spotkania Noworocznego zakończyła się koncertem sopranistki Kamili Lendzion i trzech tenorów Kordiana Kacperskiego, Mirosława Niewiadomskiego, Mariusza Ruty.

XIV Powiatowe Spotkanie Noworoczne zostało zorganizowane przez Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim  przy współpracy gminy Inowłódz i Powiatowego Centrum Animacji Społecznej. Wysłuchanie Koncertu Tenorów i Sopranistki możliwe było dzięki Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego.

Źródło: Starostwo Powiatowe