Uroczysta przysięga wojskowa

1202

W dniu 02 lutego br. na terenie kompleksu koszarowego w Leźnicy Wielkiej, 115 elewów służby przygotowawczej złożyło przysięgę wojskową na sztandar 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 wprowadzeniem pododdziałów oraz kompanii honorowej. Obchody uświetnił swoją obecnością Dowódca Generalny RSZ gen. dyw. Jarosław Mika, któremu meldunek o gotowości pododdziałów złożył dowódca uroczystości ppłk Sławomir Rutowicz.

Po podniesieniu flagi państwowej RP i odśpiewaniu hymnu narodowego, do sztandaru wojskowego wystąpiły kolumny elewów składających przysięgę. Czterech elewów służby przygotowawczej zostało wyróżnionych złożeniem przysięgi na sztandar brygady.

W przemówieniu skierowanym do uczestników przysięgi gen. dyw. Jarosław Mika powiedział: „Żołnierze, przed Wami kolejne dni, nie tylko odpoczynku, ale twardej, ciężkiej wojskowej służby. (…) przysięga to powód do dumy, ale jednocześnie potężne zobowiązanie. (…)żeby nosić mundur i być żołnierzem, trzeba go kochać. (…) Wierzę, że wasze wyszkolenie, przygotowanie, a także ten krótki okres szkolenia pozwoli Wam związać się z mundurem na stałe. Serdecznie Wam gratuluję„- dodał dowódca.

Następnie dowódca generalny wraz z dowódcą 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk Adamem Marczakiem wręczyli wyróżniającym się w trakcie szkolenia żołnierzom listy gratulacyjne.

Po wypowiedzeniu roty przysięgi wojskowej, elewi zaprezentowali swoje wyszkolenie w zespołowym układzie walki wręcz z karabinkiem. Uczestnikom uroczystości żołnierze brygady zaprezentowali także realizację zajęć taktycznych.

Na zakończenie odegrano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego „Marsz Pierwszej Brygady”, a jej zwieńczeniem była defilada wojskowa pododdziałów 25BKPow.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Wojskowa z Radomia, która wystąpiła w specjalnie przygotowanym na tę uroczystość repertuarze.

Po przysiędze elewi udali się na pierwszą przepustkę, a już od poniedziałku będą kontynuować dalszy okres intensywnego szkolenia w szeregach brygady.

Tekst: por. Michał Kolad

Zdjęcia: st. szer. Agnieszka Grzelka