Talenty Roku w MOK-u 07-08.02.2018 r.

718

Kolejna edycja „Talentów Roku w MOK- u” już za nami. W Sali MOK 7.02.2018 r. rywalizowało ze sobą 9 podmiotów wykonawczych w różnych dziedzinach artystycznych: śpiew, taniec, gra na instrumencie muzycznym. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży z tomaszowskich szkół, placówek kultury i uczestników wypoczynku zimowego w naszym mieście.

8 lutego odbyło się wręczenie nagród i statuetek uczestnikom oraz laureatom konkursu. Jury w składzie: Katarzyna Borowska, Agnieszka Dąbrowska, Marcin Wójciak i Przemysław Sowa po obejrzeniu wszystkich prezentacji przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce: Karolina Ziętek – Szkoła Podstawowa nr 10, Weronika Wójcik – zgłoszenie indywidualne;

II miejsce: Sandra Makowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, Gimnazjum, Patrycja Makowska – Szkoła Podstawowa nr 10

III miejsce: Grupa teatralna „INNI” – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, Gabriela Pawlak – zgłoszenie indywidualne

wyróżnienie: Monika Rybak – zgłoszenie indywidualne, Amelia Piechota – MCK, filia TKACZ; Dominika Kwiatkowska – MCK, filia TKACZ

Serdecznie gratulujemy.

Źródło: MCK filia MOK