Etap Szkolny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w ZSP Nr 1

321

13 lutego w naszej szkole został przeprowadzony etap szkolny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do konkursu mogli przystąpić ubiegłoroczni finaliści, którzy uplasowali się na miejscach od 1 do 10 oraz osoby, które na przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa otrzymały ocenę bardzo dobrą ze sprawdzianu w tym zakresie. Do turnieju  przystąpiły 23 osoby. Uczniowie rozwiązywali test składający się z pytań zamkniętych, które dotyczyły m.in. przepisów i umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

I miejsce zajął Jakub Goliat, uczeń klasy 2Mt,

II miejsce zajął Jakub Rudzki, uczeń klasy 4Tiw,

III miejsce zajął Bartłomiej Pietrzyk, uczeń klasy 1Met,

Kolejne miejsca zajęli: Mateusz Badura, uczeń klasy 3Mtw, Adrian Bystroński, uczeń klasy 4 Tiw, Łukasz Mizerski, uczeń klasy 1E, Kacper Majewski, uczeń klasy 1Met, Michał Kwaśkiewicz, uczeń klasy 1Met, Jakub Zawada uczeń klasy 2Mt,

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wielu innych instytucji związanych z ochroną środowiska oraz zwalczaniem klęsk żywiołowych.

Szkołę w etapie miejskim będzie reprezentował Jakub Goliat, uczeń klasy 2Mt.

Gratulacje !!!

Organizator etapu szkolnego Beata Goździk