Nie pozwól zamarznąć – bądź człowiekiem, uratuj człowieka!

432

Nie pozwól zamarznąć – bądź człowiekiem, uratuj człowieka! Z takim apelem Policja zwraca się do mieszkańców naszego miasta. Każdego roku, w naszym kraju odnotowywane są przypadki śmierci osób samotnych i bezdomnych. Ich przyczyną jest najczęściej wyziębienie organizmu związane z niskimi temperaturami.

Apelujemy, aby nikt nie przechodził obojętnie obok osób, których życie i zdrowie może być zagrożone z uwagi na niskie temperatury.

O każdym przypadku zauważenia osoby nieprzytomnej, czy też znajdującej się w stanie upojeniaalkoholowego świadczącym, że nie jest ona w stanie sama zadbać o swoje bezpieczeństwo, należy poinformować policję lub pogotowie ratunkowe.

Nasze służby patrolowe sprawdzają każdy z otrzymanych sygnałów. Policja współpracuje z przedstawicielami pomocy społecznej, noclegowniami oraz ośrodkami działającymi na rzecz pomocy bezdomnym.

Dla własnego bezpieczeństwa każda z osób, która nie ma dachu nad głową, w okresie zimowym powinna trafić do noclegowni, takiej jak ta prowadzona przez tomaszowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na ulicy Lubaszewskiej 71

Pamiętaj – ten jeden telefon może ocalić ludzkie życie. 997 i 112 z telefonów komórkowych.

Źródło: KPP Tomaszów Mazowiecki