Dodatkowe korekty rozkładu jazdy

737

Miejski Zakład Komunikacyjny informuje, że od 23 lutego 2018 r. wprowadzone zostaną korekty rozkładu jazdy dla poszczególnych kursów linii Nr 1,  2, 8 i 9. Zmiany dotyczą tylko dni powszednich i wynikają ze zgłoszonych uwag do rozkładu. 

– linia Nr 1:  z Zawadzkiej o 7:28 przesunięty na 7:33.

– linia Nr 2: nowy kurs na odcinku trasy: pl. Kościuszki Centrum – Dworzec o godzinie 7:16,

– linia Nr 8:

– kurs  z godz.: 7:05 z Białobrzeg przyspieszony na godz.:  6:57 i wydłużony do ZBiEDiM,

– dotychczasowy kurs z godz.: 7:47 od zajezdni MZK będzie kursował z pętli  ZBiEDiM początek kursu o godz.: 7:38,

– zostaje wprowadzony dodatkowy kurs na trasie ZBiEDiM –Białobrzegi o godz.: 22:12. Kurs z przejazdem przez Chipitę. Tym samym kurs w relacji Wistom – Białobrzegi (z godz.: 22:10) odbywać się będzie bez wjazdu do zakładu Chipita.

– linia Nr 9: kurs z godz.: 6:52 z Białobrzeg opóźniony na godz.: 7:05 (zmiana powrotna   kurs pozostanie b/z w stosunku do obowiązującego przed korektą).