Awanse i wyróżnienia

723

1 marca w sali narad tomaszowskiej Policji Komendant insp. Szymon Herman wyróżnił i nagrodził 10 policjantów, 2 dzielnicowych mianował na wyższe stanowiska służbowe, Zastępcą Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją został podkom. Rafał Micuła.