Zmiany w rozkładzie jazdy linii 35 MZK

648

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że od niedzieli 18 marca br. zmiana w rozkładzie obowiązującym w niedziele i święta dla linii Nr 35.

Na prośbę mieszkańców Gminy Lubochnia oraz mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego zamieszkałych przy ulicach Piaskowej i Wysokiej wprowadza się dla linii Nr 35 w rozkładzie obowiązującym w niedziele i święta zmianę trasy  przejazdu, a także korektę rozkładu jazdy dla linii nr 35 oraz linii nr 2.

W niedziele i święta zmienia się przebieg linii nr 35 na terenie Tomaszowa Mazowieckiego z dotychczasowego tj. ulicami: Piaskowa, Wysoka, Warszawską do pl. Kościuszki poprzez wprowadzenie dodatkowego przejazdu ulicami: Główna, Popiełuszki, Konstytucji 3 Maja do pl. Kościuszki. Zmiana trasy obowiązuje dla obu kierunków, po trasie obowiązują dotychczasowe przystanki łącznie z przystankiem na pętli przy dworcu PKS. Dla zmienionej trasy nie obsługiwane będą przystanki przy Warszawskiej przy Dzieci Polskich, Cmentarnej, Szerokiej  i Grota Roweckiego.

Zmiana godzin odjazdów dla linii 35:

z pl. Kościuszki: 

z godz.: 8:00 na 7:50, z 12:00 na 10:10,  16:00 – b/z  (kursy do Glinnika JW.), z godz.: 19:30 kurs do Glinnika – b/z

– z Glinnika JW.:

z godz.: 8:22 na 8:20, z 12:22 na 10:40, z 16:22 na 16:35

– z Glinnika:

z godz.: 20:00 z Glinnika na 20:10.

Uwaga – kursy: z godz.: 12:00 z pl. Kościuszki i z godz.: 12:22 z Glinika JW. zostają wycofane, wprowadza się kursy o godz.:  10:10 z pl. Kościuszki i godz. 10:40 z Glinnika JW.

Ponadto zmiany w rozkładzie niedzielnym dotyczą linii:

–  Nr 2 kurs z dworca godz.: 16:50 opóźni się na 17:10 i kurs z Borek z godz.: 17:19 na 17:35,

–  Nr 3 dodatkowy kurs o godz.: 12:50 z pl. Kościuszki.

Źródło: ZDIUM