Za Nami XV Powiatowy Konkurs Pisanek i Palm Wielkanocnych w Będkowie

648

Pomimo mrozu i śniegu za oknami, sobotnie popołudnie w Domu Kultury w Będkowie emanowało wiosną i pięknym klimatem świątecznym. Reprezentacje 10 Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały piękne stoły z babami wielkanocnymi potrawami z jajek, palmami i pisankami.

Z roku na rok KGW poodnoszą sobie poprzeczkę przygotowując coraz bardziej wyszukane i wysublimowane dekoracje stołów, pisanek, palm co znacznie utrudniało prace Komisji Konkursowej.

XV Powiatowy Konkurs Pisanek i Palm Wielkanocnych w Będkowie

Po długich obradach i kilkakrotnych odwiedzinach stołów przez Komisje Konkursową udało się wyłonić zwycięzców:

  • I miejsce w kategorii pisanki tradycyjnej zajęło KGW z Glinnika gm. Lubochnia,
  • I miejsce w kategorii pisanki współczesnej zajęło KGW Popielawy gm Rokiciny,
  • I miejsce w kategorii palmy tradycyjnej zajęło KGW z Teodorowa gm. Będków,
  • I miejsce w kategorii palmy współczesnej zajęło KGW z Sadykierza gm. Rzeczyca,
  • I miejsce w kategorii prezentacji stołu wielkanocnego zajęło KGW ze Smardzewic gm. Tomaszów Mazowiecki.

W konkursie głównymi kryteriami oceny były przy ocenie pisanek i palm: zachowanie techniki tradycyjnej i współczesnej, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy, wrażenie artystyczne, własna ocena.

Przy ocenie stołów: nawiązanie do tradycji – symbolika świąt wielkanocnych, różnorodność prezentowanych potrwa, dekoracji, pomysłowość aranżacji.

XV Powiatowy Konkurs Pisanek i Palm Wielkanocnych w Będkowie

Organizatorami Konkursu byli Starosta Tomaszowski Mirosław Kukliński, Wójt Gminy Będków Lesław Kołodziejczyk, Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Będkowie.

XV Powiatowy Konkurs Pisanek i Palm Wielkanocnych w Będkowie

Uczestnicy i zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę Tomaszowskiego.

Źródło: Starostwo Powiatowe