Spotkanie uczniów i liceum z Rotmistrzem Pileckim

839

W poniedziałek 19 marca w I Liceum odbyło się spotkanie z panią Małgorzatą Kupiszewską, koordynatorką projektów edukacyjnych o Rotmistrzu Pileckim, w trakcie którego młodzież naszej szkoły miała okazję pogłębić swoją wiedzę na temat Witolda Pileckiego – żołnierza Armii Krajowej, więźnia i organizatora ruchu oporu w KL Auschwitz oraz autora raportów o Holocauście. Uroczystość rozpoczęła prezentacja filmu, w którym córka rotmistrza Zofia Pilecka – Optułowicz wspomina swojego ojca, ukazując jego drogę do wielkich czynów. Była to niezwykła interdyscyplinarna lekcja, która z pewnością wywarła ogromne wrażenie na wszystkich słuchających. Dodatkowo miłym akcentem było samo zachowanie pani Kupiszewskiej, która z każdym osobiście przywitała się, a po zakończeniu na pożegnanie również uścisnęła każdemu dłoń. Nie był to jedynie grzecznościowy gest, gdyż jednym z celów tego typu lekcji prowadzonej dla młodzieży jest wpływanie na emocje, zmuszanie do myślenia, do refleksji nad sobą, światem i historią. Wszyscy uczestniczący w spotkaniu, czyli uczniowie klas 1b, 1d, 2b, 2d i 2e zgodnie przyznali, że miało ono bardzo wychowawczy charakter, pokazywało jak poprzez przypominanie ważnych postaci naszej historii kształtować w sobie postawy patriotyczne i jak wykazywać się honorem i miłością do ojczyzny w codziennych sytuacjach. Dla młodzieży, która poszukuje swoich ideałów, postać rotmistrza Pileckiego jest niekwestionowanym wzorem postępowania. Zainteresowanie tą wyjątkowa postacią i niezwykłą biografią można było dostrzec w postawie licealistów, którzy w ogromnym skupieniu wsłuchiwali się w każde słowo naszego gościa. Pani Małgorzata Kupiszewska, przekazując szkole 30 egzemplarzy „Raportu Pileckiego”, którego jest współautorką, przyznała, że obserwacja reakcji młodzieży na tę historyczną opowieść o narodowym bohaterze świadczy o dojrzałości licealistów i ogromnym zainteresowaniu losem ludzi tworzących dzieje narodu. A taką postacią jest rotmistrz Witold Pilecki.

Źródło: I LO im. J. Dąbrowskiego