Statuetki „Przyjaciel Szkoły – Lolek” wręczone – Dzień Patrona

1021

21 marca 2018 r. był dla społeczności naszej szkoły szczególny. Świętowaliśmy Dzień Patrona  Jana Pawła II połączony z ceremonią wręczenia statuetek i podziękowań  „Przyjaciel Szkoły – Lolek” instytucjom i osobom zaprzyjaźnionym z placówką i wspierającym szkołę w realizacji jej różnorodnych zadań. Wyróżnienia te przyznano już po raz drugi, kierując się słowami Patrona: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” .

Tegoroczne obchody Dnia Patrona uświetnili swoją obecnością: pan Tomasz Trzaskacz – Dyrektor Piotrkowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi, władze naszego miasta reprezentowane przez pana Krzysztofa Kuchtę – Przewodniczącego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, pani Maria Piotrowicz, prezes łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, pani Halina Szczucińska – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ks. prałat dr Edward Wieczorek – proboszcz parafii Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim oraz przedstawiciele Rady Rodziców SP12.

Podczas uroczystego spotkania w murach szkoły wręczono dwie statuetki. Pierwsza z nich trafiła w ręce pani Marii Piotrowicz – prezes łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, w porozumieniu z którym szkoła realizuje w tym roku polsko – litewski projekt edukacyjny „Razem dla Edukacji”. Drugą statuetkę otrzymali państwo Agnieszka i Konrad Kierebińscy, właściciele Zakładu Fotograficznego w Tomaszowie Mazowieckim.

Uroczystość stała się także okazją do przekazania podziękowań za okazywaną placówce różnorodną pomoc, którymi uhonorowani zostali: Zakład Fotograficzny Agnieszki i Konrada Kierebińskich, Łódzki Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. – podziękowanie za sponsoring nagród w konkursach oraz pani Magdalena Kubacka – za okazaną pomoc rzeczową.

Społeczność szkolna uczestniczyła również we Mszy św. w kościele pw. Św. Antoniego, współuczestnicząc w przygotowaniu oprawy liturgicznej. Przed budynkiem szkoły, przy kamieniu pamiątkowym dedykowanym Janowi Pawłowi II, złożone zostały kwiaty i zapalone znicze, a w murach placówki uczestnicy obchodów Dnia Patrona obejrzeli program artystyczny. Jego hasłem przewodnim były słowa: „Człowiek żyje przez miłość”. Nasi uczniowie śpiewem, słowem i tańcem starali się przybliżyć zgromadzonym sylwetkę Jana Pawła II oraz wartości, którymi kierował się on w życiu i pragnął zaszczepić w sercach innych. Oprawę artystyczną wydarzenia wzbogaciła  prezentacja multimedialna i sugestywna scenografia.

Źródło: SP Nr 12