Współpraca ze strategicznym partnerem

488

W dniach 12-16 marca 2018 r. przedstawiciele 25 Brygady Kawalerii Powietrznej odbyli wizytę w 101. Dywizji Powietrznodesantowej USA, na terenie bazy Fort Campbell.

Głównym celem spotkania było omówienie obszarów wzajemnej współpracy oraz określenie jednostki partnerskiej dla 25.BKPow. Dowódca 101 Dywizji Powietrznodesantowej do współdziałania z Brygadą wyznaczył 3 Brygadę „War Rakkasan” – 3rd Brigade Combat Team (3.BCT), która również dziedziczy chlubne tradycje kawaleryjskie i realizuje swoje zadania z wykorzystanie śmigłowców.

Wizyta w Fort Campbell rozpoczęła się od zapoznania delegacji 25.BKPow ze strukturą, możliwościami i zadaniami Dywizji. W spotkaniu uczestniczyli również oficerowie dywizji zajmujący się lotnictwem, wsparciem ogniowym oraz planowaniem szkolenia.

W drugiej części spotkania płk Adam Marczak przedstawił możliwości Brygady, podkreślając szczególny charakter związku taktycznego oraz zadania przed nim stojące. Dowódca podkreślił wielokrotnie fakt, że  jednostki USA stacjonujące w Polsce są naszym strategicznym partnerem, a współpraca pomiędzy 3.BCT a 25.BKPow powinna opierać się wieloletniej współpracy. Wspólna wymiana doświadczenia  poprzez udział żołnierzy w kursach i ćwiczeniach zagranicznych jest bezcenna. Dowództwo Dywizji bardzo pozytywnie przyjęło ofertę współpracy.

Następnie kawalerzyści odwiedzili  Szkołę Szkolenia Desanntowo-Szturmowego  (Air Assault School). W trakcie wizyty zaprezentowano program szkolenie aeromobilnego kursantów w zakresie wykorzystania technik linowych podczas desantowania oraz przygotowania ładunków do transportu powietrznego.

Po zapoznaniu się z możliwościami ośrodka, delegacja obserwowała praktyczne szkolenie w taktycznym torze przeszkód oraz odbyła wizytę w Wojskowym Centrum Symulacji, gdzie dowódcy szczebla: pluton – kompania – szwadron – batalion  przygotowywani są do planowania i realizacji działań taktycznych.

W kolejnych dniach delegację 25.BKPow zapoznano z systemem trenażerów, gdzie omówiono ogólne zasady przygotowania żołnierzy do realizacji zadań ogniowych. Po przemieszczeniu transportem śmigłowcowym (UH-60) w rejon strzelnicy, zademonstrowano kawalerzystą szkolenie z procedur działania z przeciwnikiem w bliskim kontakcie. Zajęcia były prowadzone w ośrodku szkolenia z wykorzystaniem budynku typu „Killing House”.

Zwieńczeniem wizyty było spotkanie płk. Marczaka z dowódcą 3.BCT Rakkasan płk. Johnem Cogbill. Obaj dowódcy zadeklarowali gotowość do obustronnej współpracy szkoleniowej przez najbliższe lata w kilku obszarach szkoleniowych, m.in. realizacji wspólnych szkoleń spadochronowo-desantowych, zgrywania załóg statków powietrznych z desantem oraz wykonywania zadań taktycznych w terenie górzystym.