Tomaszowska Firma Getmar wykona największą inwestycję realizowana przez Powiat Tomaszowski

1736

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Tomaszowskim, a firmą GETMAR Miazek Grzegorz Usługi Remontowo-Budowlane. Tomaszowska firma wykona zadanie za 21 279 000,00 PLN w ramach projektu „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej”.

Tomaszowska Firma Getmar wykona największą inwestycję realizowana przez Powiat Tomaszowski
Firma opracuje projekt budowlany, następnie na jego podstawie wykona modernizację 4 budynków oraz infrastruktury technicznej. Zmodernizowany zostanie teren wokół budynków: na potrzeby rekreacyjne powstanie kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne, work-out, skatepark, plac zabaw dla dzieci z siłownią dostosowaną do potrzeb osób z ograniczoną zdolnością ruchową, przebudowane zostaną drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki. Wykonane zostaną nowe nasadzenia. Dodatkowo wykonana zostanie termomodernizacja 4 budynków (m. in.: modernizacja systemu grzewczego, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu/stropodachu/dachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie podłogi na gruncie). Na budynku E zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Wykonawca całość zadania wykona do końca września 2019.

W podpisaniu umowy udział wzięli Starosta Tomaszowski Mirosław Kukliński, Członek Zarządu Bartłomiej Matysiak, Wicestarosta Dariusz Kowalczyk oraz Prezes firmy Getmar Grzegorz Miazek.

Źródło: Starostwo Powiatowe