7 tysięcy informacji z ZUS o rozliczeniu składek

529

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na terenie województwa łódzkiego od połowy lutego wysyłał 7 tys. informacji do aktywnych płatników składek posiadających zadłużenie w ZUS.
W pierwszej kolejności informacje wysyłane są do płatników zgłoszonych do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Celem wysyłki jest powiadomienie płatników jakie wpłaty zostały przekazane na indywidualne numery rachunku składkowego NRS, w jaki sposób zostały podzielone , rozliczone i jaka jest obecnie zaległość na koncie płatnika. Płatnicy powinni mieć świadomość, że nie tylko zmienił się sposób opłacania składek, ale również sposób ich rozliczania.

W pierwszej kolejności wpłata pokrywa najstarsze zaległości. Jeżeli więc bieżąca wpłata zaspokoi wcześniejsze zaległości, to aktualnie wymagane składki za ostatni miesiąc nie zostaną opłacone lub zostaną opłacone w niepełnej wysokości. Tymczasem warunkiem utrzymania ubezpieczenia chorobowego jest terminowa wpłata składki w wymaganej wysokości. Utrata prawa do ubezpieczenia chorobowego, to utrata prawa do zasiłku w przypadku choroby.

Istnieje możliwość utrzymania prawa do ubezpieczenia chorobowego. W tym celu należy zwrócić się do ZUS-u z wnioskiem o przywrócenie terminu opłacenia składek i uregulować wcześniejsze zadłużenie lub rozłożyć je na raty. Jeśli Zakład wyrazi zgodę na opłacenie składki po terminie
i płatnik uzupełni wpłaty, będzie mógł ponownie korzystać z ubezpieczenia chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Wysyłka oddziałami:

I Oddział ZUS w Łodzi – 3 350

II Oddział ZUS w Łodzi – 1 140

Oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim – 2 530

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

woj. łódzkiego