Debata w Czerniewicach

665

4 kwietnia 2018r w Czerniewicach w GOK policjanci zorganizowali otwartą debatę społeczną.’Głównym celem debaty były rozmowy z mieszkańcami na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. W spotkaniu wziął udział Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. insp. Szymon Herman, Komendant Komisariatu w Czerniewicach nadkom. Krzysztof Ludwiczak, Wójt Gminy Czerniewice Andrzej Bednarek, przedstawiciele klubu seniora, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

Celem spotkania było zaktywizowanie miejscowej społeczności do współpracy z instytucjami działającym na rzecz bezpieczeństwa w procesie budowania lokalnego systemu bezpieczeństwa. Prelegentami byli dzielnicowi z podległego terenu st.sierż Bartłomiej Gust i st. sierż. Krystian Pancer, przedstawiciele KRUS Agnieszka Badowska i Anna Gawarzyńska, Dowóca JRG PSP mł. bryg. Tomasz Stanisławski i Powiatowy Rzecznik Konsumenta Agnieszka Drzewoska. Ważnym dla mieszkańców elementem debaty była osobista możliwość porozmawiania z Komendantem Powiatowym Policji oraz funkcjonariuszami i organizatorami spotkania. Cieszyło się to wielkim zainteresowaniem i niewątpliwe przyczyniło się do zacieśnienia współpracy z mieszkańcami Czerniewic..

Źródło: KPP