V Międzyprzedszkolny Przegląd Wiedzy Ekologicznej

1091

Po raz piąty Przedszkole nr 3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim było organizatorem Międzyprzedszkolnego Przeglądu Wiedzy Ekologicznej pod nazwą „Kochamy Cię Ziemio”, który odbył się 11 kwietnia 2018 r. Celem przeglądu było propagowanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej,  kształtowanie właściwych postaw związanych z ochroną środowiska wśród najmłodszych, pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na ziemi, uwrażliwianie na piękno przyrody oraz kształtowanie poczucia własnej wartości i przydatności dla środowiska.

 W przeglądzie uczestniczyły 2- osobowe drużyny dzieci 6-letnich z 12 tomaszowskich przedszkoli.

Umiejętności i wiedzę ekologiczną dzieci oceniało Jury w składzie:

– Halina Szczucińska – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

– Anna Wujek – Pedagog Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim

– Tomasz Rogaczewski – Leśniczy z Nadleśnictwa w Smardzewicach.

Uczestnicy przeglądu brali udział w 8 punktowanych konkurencjach. Dzieci wykazały się dużą wiedzą w dziedzinie ekologii. Kolejność miejsc ustalona została według ilości zdobytych punktów:

I miejsce – Przedszkole nr 3, i Przedszkole nr 19,

II miejsce – Przedszkole nr 16,

III miejsce – Przedszkole nr 12.

Wszyscy uczestnicy V Międzyprzedszkolnego Przeglądu Wiedzy Ekologicznej otrzymali nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo w Smardzewicach oraz pamiątkowe Dyplomy. Zwycięskie przedszkola otrzymały „Atlasy zwierząt” ufundowane przez Urząd Miasta           w Tomaszowie Mazowieckim.