17 mln zł na innowacyjne technologie. Umowa o dofinansowanie podpisana

708

Zakład Gospodarki  Wodno-Kanalizacyjnej pozyskał środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim”. W czwartek prezydent Marcin Witko, prezes ZGWK Błażej Spychalski i prezes zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda podpisali umowę o dofinansowanie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie ocenił wniosek złożony przez tomaszowską spółkę. Projekt przewiduje budowę suszarni osadów ściekowych, turbinę wodną do odzysku energii. W ramach inwestycji powstanie też sieć zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w ul. Tomasza, Wacława, Ziemowita, Szklarskiej, Kopalnej oraz Sypkiej.

Zakład Gospodarki  Wodno-Kanalizacyjnej zakupi również specjalistyczny pojazd do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody oraz system GIS do zarządzania infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną.

Koszt całego projektu wynosi 17 617 212,75 zł,  a dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opiewa na kwotę 8 552 984,39 zł.

Źródło: UM