Sakrament Bierzmowania w parafii św. Antoniego

1053

Dnia 25 kwietnia 2018 roku ksiądz biskup Ireneusz Pękalski udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z parafii św. Antoniego w Tomaszowie Maz. Na tę uroczystość młodzi przybyli wraz ze swoimi rodzicami i świadkami. Przed rozpoczęciem Eucharystii przedstawiciele rodziców poprosili księdza biskupa o udzielenie zgromadzonej młodzieży sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej i o modlitwę w ich intencji. Nasi uczniowie czynnie włączyli się w liturgię Mszy Św. poprzez czytanie lekcji, śpiew psalmu responsoryjnego, modlitwę wiernych oraz procesję darami.Po Ewangelii kandydaci odnowili przyrzeczenia Chrztu św. oraz zapewnili, że będą mężnie wyznawać wiarę i postępować według jej zasad. Na zakończenie Mszy młodzież wyraziła wdzięczność za otrzymany sakrament. Młodzieży, która przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej życzmy, aby wiernie trwali przy Chrystusie i Kościele, oraz wzrastali w łasce u Boga i u ludzi.

Źródło: SP Nr 3 im. J,. Piłsudskiego