Rusza rekrutacja do żłobka

865

Rusza rekrutacja do Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Karty zgłoszeniowe będą wydawane od 4 maja do 10 czerwca w siedzibie żłobka przy ul. Strzeleckiej 12, będą również dostępne na stronie www.tomaszow-maz.pl, zakładka „Stefa mieszkańca”-„Sprawy społeczne” – „Żłobek”. Wnioski należy składać do 12 czerwca do siedziby żłobka.

Harmonogram naboru do Samorządowego Żłobka nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w roku 2018

  1. 3 kwietnia 2018r. – Wywieszenie informacji dla rodziców/prawnych opiekunów o naborze do Samorządowego Żłobka nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.
  2. 4 maja 2018r. – 10 czerwca 2018r. – Wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do Samorządowego Żłobka.
  3. Do 12 czerwca 2018r. – Przyjmowanie wniosków.
  4. 18 czerwca 2018r. – Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem Dyrektora Samorządowego Żłobka nr 1.
  5. 27 czerwca 2018r. – wywieszenie na tablicy informacyjnej listy dzieci przyjętych do żłobka oraz listy oczekujących.
  6. Do 11 lipca 2018r. – składanie odwołań do Dyrektora Samorządowego Żłobka nr 1 od decyzji Komisji Rekrutacyjnej (odwołanie rozpatrywane jest w terminie 14 dni od jego złożenia).

Regulamin rekrutacji dostępny tutaj:

http://www.tomaszow-maz.pl/urzad-miasta/wydzialy/wsp/Samorzadowy-zlobek-1/rekrutacja-sam-zlobek

Źródło: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego