Święto Konstytucji 3 Maja 2018 w „Wyspiańskim”

394
3 Maja 1791 roku Sejm Czteroletni zwany Wielkim uchwalił Ustawę Rządową – Konstytucję, była to pierwsza w Europie, a druga na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych ustawa regulująca zakres działania władz państwowych oraz prawa obywatelskie. Była tworzona w tajemnicy, ponieważ obawiano się sprzeciwu posłów szlacheckich, którzy z góry sprzeciwiali się wszystkim postępowym próbom reform. Konstytucja 3 Maja, będąca ukoronowaniem Sejmu Czteroletniego, miała wprowadzić gruntowne reformy ustrojowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, poprzez naprawę wewnętrznych stosunków społecznych panujących w państwie, uleczyć chory system polityczny i zapobiec dalszemu rozkładowi państwa, tak się jednak nie stało gdyż osłabiona zdradą targowiczan Rzeczypospolita nie mogła się już bronić, wkrótce, w 1793 roku nastąpił drugi jej rozbiór, a następnie w 1795 roku trzeci, który całkowicie zlikwidował niepodległe państwo polskie na długie 123 lata.

Konstytucja 3 Maja stała się jednak symbolem wolności i dumy narodowej dla kolejnych pokoleń Polaków. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 obchodzili uroczyście 227. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystości wzięli udział uczniowie z klas: I FoF, I G, II F, III F/G, II FoG,  III LP oraz  III Fo  z  nauczycielami: panią  Justyną Piątek, panią Moniką Sarwińską, panią Renatą Kasiewicz oraz panem Adamen Tataradzińskim. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Sanktuarium Św. Antoniego o godz. 9.00. Po zakończonej Mszy Świętej nastąpił przemarsz  na Plac Kościuszki tam przywitano uczestników uroczystości pieśnią patriotyczną w wykonaniu Chóru Miejskiego ,,Artis Gaudium’’. Po rozpoczęciu uroczystości został odśpiewany Hymn Polski i nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi RP na maszt oraz okolicznościowe wystąpienie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. W dalszej kolejności odbył się Apel Pamięci, Salwa Honorowa oraz składanie kwiatów pod Pomnikiem Tadeusz Kościuszki. Uroczystość zakończono śpiewaniem pieśni patriotycznych w  wykonaniu Chóru Miejskiego ,,Artis Gaudium’’. Odbył się pokaz tańców narodowych pt. ,,Fantazja Polska’’, w tym ,,Polonez dla Niepodległej’’ oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych,rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,,1918- 2018- 100 lat Niepodległej’’.

Serdeczne podziękowania dla uczniów naszej szkoły za udział w uroczystości.

Źródło: ZSP Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim