Duży sukces uczniów z „jedenastki”

678

Szkoła Główna Handlowa od trzech lat organizuje Młodzieżową Olimpiadę z Wiedzy o Społeczeństwie, która bardzo wnikliwie i szczegółowo  sprawdza szeroko rozumianą wiedzę z wos-u oraz umiejętności autoprezentacji i komunikacji międzyludzkiej. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło prawie cztery tysiące uczniów z ponad 300 szkół z całej Polski. W finale bardzo duży sukces odnieśli uczniowie klas trzecich gimnazjum, które funkcjonują w Szkole Podstawowej nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim.  Antoni Węgliński zajął  7, a Krzysztof Malinowski  13 miejsce w Polsce, za co należą im się duże słowa uznania.

Opiekunami laureatów byli: Maria Śledzińska i Radosław Pająk. Antek i Krzysiek zgodnie podkreślają, że konkurs wymaga przede wszystkim bardzo dużej wiedzy zdecydowanie wykraczającej poza szkolne podręczniki oraz bieżącego interesowania się sprawami polityczno – społecznymi.  Nie wykluczają również, że w przyszłości być może podejmą studia w  SGH, która okazała się dla nich niezwykle gościnna. Warto przypomnieć, że w dwóch poprzednich edycjach olimpiady uczniowie z „jedenastki” trzykrotnie zdobywali tytuł laureata i raz finalisty, co zostało także zauważone przez organizatorów konkursu. Konkurs miał pięcioetapowy charakter i zakończył się 10 maja centralnym etapem w Warszawie.  W jego trakcie uczniowie rozwiązywali test, prezentowali wcześniej wybrany temat i odpowiadali przed Komisją Konkursową, której przewodniczył rektor SGH profesor Krzysztof Kozłowski.

Źródło: SP 11