Zasady systemu Six Sigma

1146

System Six Sigma osiągnął tak dużą popularność nie tylko dzięki skuteczności, ale również – a może przede wszystkim – dzięki prostocie założeń. Zasad, które leżą u podstaw tej kultury organizacyjnej, jest zaledwie sześć i są one w dzisiejszym świecie tak oczywiste, że tą oczywistością mogą zaskakiwać.

Nastawienie na klienta

W systemie Six Sigma wyznacznikiem kierunków działania jest klient i jego potrzeby. Kadra zarządzająca musi mieć świadomość, że często potrzeba nie jest do końca uformowana, a kształtują ją produkty i działania uczestników rynku. Jednocześnie nigdy nie dochodzi to ustabilizowania potrzeb – zmieniają się one wraz z sytuacją gospodarczą, życiową i w zależności od niezliczonej ilości innych czynników.

Podstawą do działania jest informacja

Teoretycznie można podejmować decyzje, nie mając wiedzy o stanie faktycznym, ale to nie jest kierunkowe działanie. Aby działać świadomie, trzeba dysponować potężną bazą informacji i taka stanowi podwalinę wszystkich projektów udoskonaleń wykonanych zgodnie z koncepcją Sześć Sigma. Analiza danych nie sprowadza się jednak do prostej oceny „na oko”, tylko bazuje na zaawansowanych modelach matematycznych.

Doskonałość to proces

Nie można – nawet z najlepszą metodą zarządzania – osiągnąć doskonałości, ponieważ warunki działania stale się zmieniają. Wymogiem absolutnie podstawowym jest więc działanie. W programie Six Sigma termin „stanu” pojawia się jedynie w odniesieniu do zebranych wyników, natomiast doskonałość jest raczej procesem. Jak twierdzą twórcy serwisu http://www.e-opex.pl/, tym, czego najtrudniej jest się nauczyć, jest właśnie postrzeganie działań menedżerskich jako procesu nieskończonego, wymagającego stałych ulepszeń.

Lepiej działać wcześniej

Im wcześniej zareaguje się na nieprawidłowości, tym mniejsze są ich konsekwencje i związane z nimi koszty. Jeśli program Six Sigma jest wdrożony profesjonalnie, to większość usterek udaje się usunąć jeszcze na etapie projektów, czyli zanim faktycznie dojdzie do ich wystąpienia. Jeśli się to nie uda, to poprawnie wdrożone mechanizmy Sigmy pozwolą na maksymalne skrócenie czasu reakcji, ponieważ stała kontrola parametrów szybko identyfikuje problemy. W obu przypadkach korzyścią jest bardzo szybkie podjęcie działań naprawczych.

Współpraca podstawą sukcesu

Aby koncepcja tak złożona, jak Six Sigma w ogóle miała szansę powodzenia, konieczna jest współpraca na wszystkich szczeblach. Ten system nie jest używany w zamkniętym gronie zarządu – wymaga zaangażowania wszystkich uczestników procesu. W innym razie nie będzie możliwości realnego kształtowania procesu.

Niepowodzenia są nieuniknione

Mimo że system ma zapobiegać ich wystąpieniu, nie jest i nigdy nie będzie skuteczny w 100%. Six Sigma każe jednak zmienić podejście do błędów – nie traktuje się ich jako porażki, tylko jako ple do działania i wyzwanie. Niepowodzenia są nieuniknione, natomiast celem systemu jest minimalizacja związanych z nimi konsekwencji. Muszą się one pojawiać, ponieważ raz wprowadzone ulepszenia muszą w pewnym momencie okazać się niewystarczające.