Plac zabaw moich marzeń

535

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. i prezydent Marcin Witko zachęcają do udziału w konkursie plastycznym na zaprojektowanie wymarzonego placu zabaw. Zwycięskie prace będą prezentowane na wystawie zorganizowanej z okazji otwarcia placu zabaw zbudowanego na podstawie prac plastycznych.

Celem konkursu jest m.in. rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci, stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany pomysłów na wspaniały plac zabaw.

Zasady:
•    konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego
•    technika prac dowolna, format od A4 do A3,
•    każdy uczestnik może  wykonać  1 pracę przedstawiającą swój wymarzony plac zabaw,
•    prace wykonane grupowo nie będą oceniane,
•    wymagane wklejenie na odwrocie pracy wypełnionej metryczki
•    dostarczenie prac plastycznych do siedziby Tomaszowskiego TBS
przy ul. Majowej 15 W Tomaszowie Mazowieckim, w nieprzekraczalnym terminie, do 25 maja 2018 r do godz. 15:00.
Ocena o nagrody:
1. Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane ocenie przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Tomaszowskiego TBS.
2. Oceny prac dokona komisja konkursowa a jej wyniki zostaną ogłoszone 1 czerwca 2018 r. podczas obchodów Miejskiego Dnia Dziecka organizowanego na płycie placu Kościuszki. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie zorganizowanej z okazji otwarcia placu zabaw zbudowanego na podstawie prac plastycznych podczas imprezy środowiskowej.  Autorzy prac nagrodzonych otrzymają atrakcyjne nagrody , np. rower.
3. Bezstronne jury oceni prace biorąc pod uwagę:
– oryginalność kompozycji,
– estetykę wykonania,
– zgodność wypowiedzi plastycznej z tematem.
4. Komisja konkursowa oceni prace w kategoriach wiekowych:
– klasy przedszkolne,
– klasy I-III szkoły podstawowej.
5. Komisja konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Spółki oraz Urzędu Miasta. Opiekunowie laureatów o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie.
Zgłoszenie prac plastycznych do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. oprawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83 )oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydanych przez organizatora oraz w Internecie. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania nagrodzonych prac. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody: umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez organizatora i na stronie internetowej Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu.

Metryczka do pobrania w załączniku.

Pliki do pobrania