Policjanci z drogówki mówili rowerzystom jak świecić przykładem

413

19 maja 2018 roku policjanci wydziału ruchu drogowego tomaszowskiej komendy uczestniczyli w Międzypokoleniowym Rajdzie Rowerowym. Rajd zorganizowała dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół w Komorowie. Uczestników i sympatyków jazdy na dwóch kółkach było ponad stu, w przedziale wiekowym od przedszkolaka do seniora. Oprócz zabezpieczenia trasy rajdu Komorów- Cekanów policjanci przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Rafał Goszczyński przeprowadził z uczestnikami pogadankę. Mówił o tym w co powinien być wyposażony rowerzysta, który porusza się po drodze, a także przypomniał, że rowerzyści mają swoje prawa i obowiązki.

Jak w takim razie zadbać o bezpieczeństwo na jednośladzie?

Niezwykle ważne jest obowiązkowe wyposażenie roweru. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rower powinien być wyposażony:

z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej

z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej (światła te, oprócz tylnego czerwonego odblasku nie są wymagane podczas jazdy w dzień. Jeśli więc nie planujemy jazdy po zmroku, zgodnie z prawem możemy zrezygnować z pozostałych świateł)

kierunkowskazy, jeśli konstrukcja roweru uniemożliwia nam wskazywanie kierunku skrętu rękoma

co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec

w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Dla naszego bezpieczeństwa warto zakładać również kask ochronny. Policjanci zachęcają także do zaopatrzenia się w odblaskowe elementy oraz kamizelki. Wpływa to na zwiększenie widoczności rowerzystów na drogach i przyspiesza czas reakcji kierowców. W ten sposób, na pozór nie ważne szczegóły mogą uratować komuś życie.

Prawa i obowiązki rowerzysty

Zgodnie z art. 33 Kodeksu Drogowego:

Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.(…)

Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;

jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach

czepiania się pojazdów.

3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. (uchylony)

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem

szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów

warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Jak widać, rowerzyści nie zawsze mogą poruszać się chodnikiem. Niestety wielu z nich łamie przepisy stwarzając zagrożenie dla pieszych. Warto jednak dodać, że piesi również wielokrotnie wykazują się nieznajomością prawa oraz ignorancją znaków pionowych oraz poziomych.

Piesi a ścieżki rowerowe

Niejednokrotnie spotkać możemy się z sytuacją, gdy pieszy porusza się drogą rowerową, mimo znajdującego się obok chodnika. Wynika to nie tylko z braku znajomości prawa ale również ignorowania znaków poziomych i pionowych. Należy pamiętać, iż zarówno ścieżka rowerowa, jak i chodnik posiadają odpowiednie oznaczenie. W większości przypadków również, droga rowerowa wybrukowana jest czerwoną kostką, co powinno być ostrzeżeniem dla pieszego, aby na nią nie wchodzić.

Zgodnie z Kodeksem drogowym, pieszy może poruszać się drogą dla rowerów tylko w przypadku braku chodnika lub pobocza lub braku możliwości korzystania z nich. Pieszy korzystający ze ścieżki rowerowej, oprócz osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest do ustąpienia pierwszeństwa rowerzyście. Za niestosowanie się do tych przepisów, może zostać ukarany mandatem karnym.