Święto 25. batalionu dowodzenia

709
18 maja 2018r. na placu defiladowym 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się obchody Święta 25 batalionu dowodzenia im. Henryka Dobrzańskiego ” Hubala.”
 
Uroczystość rozpoczęła się przybyciem pododdziałów, zaproszonych gości i wprowadzeniem kompanii honorowej. Następnie dowódca uroczystości kpt. Robert Baliński złożył meldunek dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk. Adamowi Marczakowi, który wraz z dowódcą batalionu ppłk Piotrem Idusem dokonał przeglądu pododdziałów.
 
Po podniesieniu flagi Rzeczypospolitej Polskiej i odegraniu hymnu narodowego, dowódca 25 bdow. przywitał dowódców jednostek, przedstawicieli władz miasta, powiatu, służb mundurowych, oraz pozostałych gości. Złożył również podziękowania kadrze i pracownikom jednostki za wkład pracy i zaangażowanie w realizację zadań.
 
Kolejnym elementem uroczystości było odczytanie Rozkazu Specjalnego Dowódcy 25 bdow. w sprawie wyróżnień, po którym nastąpiła ceremonia wręczenia odznaczeń oraz odznak pamiątkowych 25 batalionu dowodzenia. Następnie głos zabrali: dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk Adam MARCZAK, Wójt Gminy Sławno Pan Tadeusz Wojciechowski, Zastępca Burmistrza Miasta Opoczno Pan Zbigniew Sobczyk oraz Wicestarosta Miasta Opoczno Pan Marcin Baranowski.
 
Ostatnim elementem zbiórki była defilada wojskowa w oprawie orkiestry garnizonowej Sił Powietrznych z Radomia, która w połączeniu z wystawionym sprzętem batalionu, stanowiła niezwykle widowiskowy element całej uroczystości.
       
 tekst: mł. chor. Marek Pic
zdjęcia: ppor. Bartosz Grzesło